Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona danych osobowych w KADRACH i PŁACACH i w BIURACH RACHUNKOWYCH
 
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w jednodniowym  seminarium:


Ochrona Danych Osobowych
w KADRACH i PŁACACH

- nowe regulacje prawne w związku z wejściem
w życie RODO


TERMIN:   30 maja 2019r.  godz. 10:00 

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuWysoki poziom wykładów gwarantuje wielokrotnie sprawdzony wykładowca praktyk. Prawnik z Kancelarii Prawnej z Poznania ekspert specjalizujący się 
w tematyce ochrony danych osobowych.
 Posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, zewnętrzny ABI w wielu podmiotach gospodarczych, posiadający doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji danych osobowych, audycie przetwarzania danych osobowych, autor publikacji z zakresu przetwarzania danych osobowych w internecie.Prowadzący gwarantuje omówienie tematu w sposób uniwersalny, niezależnie od branży uczestników szkolenia. W trakcie seminarium prowadzący stara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie, starając się wytłumaczyć zagadnienie również na przykładach, kierując wypowiedź i tłumacząc zagadnienie również całej grupie. Po zakończeniu seminarium, możliwe są również indywidualne konsultacje, które pozwolą uczestnikom na bardziej zindywidualizowane podejście. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych w kadrach i płacach oraz w biurach rachunkowych

   
PROGRAM SZKOLENIA

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – wprowadzenie:
 • Akty prawne ogólne i szczególne (w tym Kodeks pracy, Ustawa o rachunkowości, przepisy zmieniające).
 • Definicje i pojęcia RODO – problemy interpretacyjne (nowe definicje dot. danych wrażliwych, profilowanie, pseudonimizacja).
 • Zakres podmiotowy i rzeczowy RODO.
 • Współadministrowanie danymi na gruncie RODO.
 • Nowy Urząd Ochrony Danych zamiast GIODO.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych RODO w księgowości, biurach rachunkowych, kadrach i płacach.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych RODO w księgowości, biurach rachunkowych, kadrach i płacach (pozyskiwanie danych podczas rekrutacji, zgoda a „wyraźne działania potwierdzające” oraz nawiązanie stosunku zatrudnienia, umowa na usługi rachunkowe).
 • Obowiązki informacyjne RODO względem klientów biur rachunkowych oraz pracowników/zleceniobiorców (rozszerzone klauzule informacyjne).

Przetwarzanie danych osobowych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych (zamiast ABI) – kiedy obowiązkowe?
 • Wymogi i zadania stawiane Inspektorowi Ochrony Danych.
 • Kompetencje i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Sprawozdawczość (nowy rejestr czynności przetwarzania RODO).
 • Porównania IOD/ABI.
 • Jak przetwarzać bez IOD?

Problemy praktyczne i zagrożenia przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników. Omówienie elementów dokumentacji danych osobowych:
 • Rejestr czynności przetwarzania w biurze rachunkowym, kadrach i płacach.
 • Ocena skutków przetwarzania w biurze rachunkowym i kadrach (analiza ryzyka).
 • Upoważnienie pracowników biura rachunkowego/działu kadr do przetwarzania danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych (outsourcing usług księgowych, kadr i płac).
 • Udostępnianie przetwarzania danych osobowych przez księgowość, biuro rachunkowe, dział kadr (banki, ubezpieczyciele).
 • Incydenty bezpieczeństwa i ich raportowanie (nowy obowiązek do spełnienia w 72 godz.).
 • Realizacja uprawnień osób, których dane są przetwarzane (wglądu, sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu) – roszczenia osób trzecich i pracowników/zleceniobiorców z tego tytułu.
 • Wymagania RODO dla programów informatycznych użytkowanych przez księgowość/biuro rachunkowe oraz kadry/płace.
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych; przykładowe zagrożenia w księgowości/biurze rachunkowym/kadrach i płacach.
 • Sankcje finansowe (nowość RODO!).
 • Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia: 


pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailemexandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  
 Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !

 

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.