Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ocena ryzyka zawodowego

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PRACODAWCÓW, KADRĘ KIEROWNICZĄ FIRM,
CZŁONKÓW KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

do udziału w jednodniowych warsztatach  szkoleniowych:


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO w 2018
NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO POPRAWY WARUNKÓW PRACY  
« Czy wiesz jak ją wykorzystać w swoim zakładzie ?

TERMIN:    5 lutego 2020r. godz. 10:00  
 
          
                      
MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                           
 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

PROGRAM:
 1. Geneza oceny ryzyka zawodowego w Polsce.
 2. Wymagania formalno-prawne. Przepisy,a PN-N-18002
 3. Podstawowe pojęcia – definicje.
 4. Skład zespołu do oceny ryzyka.
 5. Przykładowe metody do szacowania poziomów ryzyka Checklista – What if, szacowanie przy użyciu PN-N-18002, Risk Score, PHA, Graf ryzyka, Kalkulator ryzyka, karty KIM i MAC do oceny obciążenia fizycznego podczas ręcznych prac.
 6. Niezbędne informacje do przeprowadzenia oceny ryzyka.
 7. Identyfikacja zagrożeń w praktyce.
 8. Szacowanie poziomów ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń.
 9. Stopień dopuszczalnego ryzyka – co z nim zrobić.
 10. Wnioski wynikające z oceny ryzyka – spójność wniosków z postępowania po wypadku.
 11. Praktyczne ćwiczenia Ocenianie ryzyka zawodowego na przykładzie wybranych stanowisk pracy w zakładzie i za pomocą zaproponowanej metody.
Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.


Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                            65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą warsztatów. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na warsztaty nie będzie wysyłana
. Warsztaty będą potwierdzone telefonicznie.


TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 18 grudnia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  18 grudnia 2019r.