Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ocena ryzyka zawodowego

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PRACODAWCÓW, KADRĘ KIEROWNICZĄ FIRM,
CZŁONKÓW KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

do udziału w jednodniowych warsztatach  szkoleniowych:


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO POPRAWY WARUNKÓW PRACY 
! Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego a COVID-19 

« Czy wiesz jak ją wykorzystać w swoim zakładzie ? TERMIN:   nabór trwa
 
          
                      

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                           
 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

PROGRAM:

1.  Geneza i cel oceny ryzyka zawodowego.

2. Podstawowe pojęcia i definicje związane z oceną ryzyka zawodowego.

3. Regulacje prawne odnoszące się do ryzyka zawodowego.

4. Norma PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego".

5.  Podstawowe zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.

6.  Procedura oceny ryzyka zawodowego – analiza i ocena ryzyka:

  • skład zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego,
  • zbieranie informacji potrzebnych do dokonania oceny ryzyka zawodowego,
  • identyfikacja zagrożeń,
  • szacowanie poziomu ryzyka zawodowego – omówienie wybranych metod,
  • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.

7.  Zasady ograniczania ryzyka zawodowego – działania korygujące i zapobiegawcze.

8.  Analiza i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego. Aktualizacja w związku z koronawiarusem.

9.  Spójność oceny ryzyka zawodowego z powypadkowymi wnioskami i środkami profilaktycznymi .

10.     Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym – wymagania i dobre praktyki.

11.     Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego – zasady i wymagania.

12.     Ćwiczenia i warsztaty:

  • identyfikacja zagrożeń dla wybranych stanowisk pracy
  • szacowanie i wartościowanie ryzyka w oparciu o wybrane metody oceny ryzyka zawodowego
  • dobór działań ograniczających ryzyko zawodowe
Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.


Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                            65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium szkoleniowego:.......w Zielonej Górze, termin..........)
po otrzymaniu faktury, która wydawana jest w dniu szkolenia lub wpłacenie gotówką w sekretariacie.