Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Nowy ŁAD 2022 – rewolucja w kadrach i płacach od 1 stycznia 2022r.
  
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:

Nowy ŁAD  2022

– rewolucja w kadrach i płacach

– szkolenie uwzględniające rozporządzenie MF zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz planowane
zmiany przepisów


TERMIN:   24 marca 2022r. godz. 900

FORMA:      szkolenie ONLINE


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Program szkolenia:

1.      Planowane zmiany w zakresie nowego ładu dotyczące kadr i płac  – projekt nowelizacji z 27 stycznia 2022r.

-        przeniesienie rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

-        zmiany terminów składania PIT-2

-        możliwość składania PIT- 2 także w przypadku emerytów

2.      Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

  • wysokość składki zdrowotnej po zmianach
  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej dla pracowników
  • dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów i ewentualnych korekt


3.      Nowa skala podatkowa i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

a)       kwota wolna od podatku do 30 tyś zł

b)       kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika

c)       podwyższenie progu podatkowego do kwoty 120 tyś zł

d)       zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników,  w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania

e)       zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach

f)        zmiany w zakresie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

4.      Zmiany w zasadach rozliczeń przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika.

5.      Nowe ulgi i zwolnienia dla pracowników

a)       „ulga dotycząca powracających z emigracji”,

b)       „ulga Rodzina 4+”,

c)       „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,

d)       „ulga dla klasy średniej”

e)       umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”

f)        pozostałe zmiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia, odsetki od należności nieopodatkowanych,

6.      Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

a)       zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków

b)       likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem

c)       nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci

d)       zmiany w uldze prorodzinnej

e)       nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych

7.            Nielegalne zatrudnianie pracowników – nowe sankcje i konsekwencje
dla pracodawcy

  • zdefiniowanie nielegalnego zatrudnienia i jego formy
  • rozliczenie składek w ZUS
  • skutki dla pracodawcy - zwiększenie przychodów
  • skutki dla pracodawcy- brak kosztów uzyskania przychodów
  • zwolnienie podatkowe dla pracownika

8.           Rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy a ulga„dla klasy średniej”

9.            Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych już za 2021r.

10.        Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (samozatrudnionych)

11.        Składka zdrowotna dla osób działających z powołania (członkowie zarządu, prokurenci itp.)

 

12.        Konsultacje.