Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

MS WORD - poziom średnio zaawansowany
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
na dwudniowe szkolenie:      

MS WORD - poziom średnio zaawansowy
praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 
 
w pracy biurowej

     zajęcia praktyczne przy stanowiskach komputerowych


System dzienny: grudzień 2020r. godz. 10.00

Program:  

1. Powtórzenie podstaw programu Word – praca z dokumentem

 • Prezentacja menu
 • Efektywne poruszanie się po edytorze tekstu - poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami, skróty klawiaturowe, tworzenie nowego dokumentu w oparciu o szablony, zapisywanie dokumentu jako plik innego typu
 • Wprowadzenie tekstu do dokumentu, wprowadzenie symboli i znaków specjalnych
 • Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacji, oznaczeń akapitów, podziałów strony, tabulatorów
 • Kopiowanie, wklejanie, scalanie komórek w tabeli
 • Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów
 • Style w dokumencie: wbudowane style tekstu, tworzenie własnego stylu
 • Podział dokumentu: na strony, na sekcje

2. Formatowanie dokumentu

 • Zamiana dużych liter na małe, zmiana rozmiaru czcionki
 • Wstawianie indeksów górnych i dolnych, zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów
 • Praca z tekstem: użycie wyrównania, wcięć, tabulatorów zamiast spacji
 • Punktory, numerowanie, listy wielopoziomowe
 • Własny styl listy
 • Ustawianie odstępu nad i pod akapitem: wstawianie pojedynczego, podwójnego odstępu
 • Spis treści, spis ilustracji, przypis dolny i górny
 • Zastosowanie istniejącego stylu czcionki, akapitu w dokumencie

3. Tabele

·      Wstawianie tabeli i jej edycja

·      Formatowanie tabeli

·      Podział i scalanie komórek

·      Obliczenia w tabelach

·      Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy

·      Tworzenie tabel MS Excel

·      Obramowanie i cieniowanie tabel

 

4. Korespondencja  

·      Źródło danych w MS Word

·      Reguły w korespondencji seryjnej

·      Zaznaczanie listy adresowej

·      Wstawianie list etykiet adresowych itp.

·      Łączenie listy adresowej z listem

5. Makra

·      Nagrywanie makropolecenia

·      Zaimplementowanie makropolecenia

·      Usunięcie makra z dokumentu tekstowego

·      Przydzielenie makra do wybranego klawisza

 

6. Używanie obiektów

·      Wstawianie obrazów, obiektów Clip Art, Smart Art, wykresy

·      Obiekty Word Art

·      Wstawianie równania dokumentu tekstowego

·      Wbudowane równania programu Word

 

7. Przygotowanie końcowe dokumentu

·      Język i pisownia

·      Wstawianie komentarzy

·      Nagłówek i stopka, numeracja strony

 

8. Drukowanie

 • Optymalizacja edytora dokumentu pod kątem wydruku
 • Formatowanie strony
 • Wybór obszaru drukowania
 • Drukowanie elementów dokumentu
 • Drukowanie dokumentu  przy użyciu opcji drukuj cały dokument