Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

MS WORD - poziom podstawowy
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
na dwudniowe szkolenie:      

MS WORD - poziom podstawowy
praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 
 
w pracy biurowej

     zajęcia praktyczne przy stanowiskach komputerowych


System dzienny: grudzień 2020r. godz. 10.00

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o systemie Windows

 

è CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Celem głównym kursu jest umożliwienie kursantom rozpoczęcie świadomej pracy z edytorem teksu Word.  

Uczestnicy kursu nauczą się wprowadzać, edytować i poprawnie formatować tekst – w tym z użyciem stylów, zapoznają się ze stosowaniem list wypunktowanych i numerowanych, tworzeniem i modyfikacją tabel, korzystaniem z elementów graficznych oraz z przygotowywaniem dokumentów do wydruku.

Program kursu obejmuje przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, które mogą być wzbogacone lub zmodyfikowane o indywidualne potrzeby uczestników kursu.

Kurs jest realizowany w formie autorskich wykładów, w czasie których słuchacz nabywa niezbędną wiedzę teoretyczną oraz w formie ćwiczeń praktycznych, w czasie których słuchacz utrwala i rozszerza wiedzę teoretyczną nabytą w czasie wykładów. Szacunkowy udział części praktycznej to 80 %.

 

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

-       początkujących użytkowników Worda, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy.

 

è PROGRAM SEMINARIUM:

1.     Tworzenie dokumentu i praca nad istniejącym dokumentem

1.1.     Korzystanie z pasków narzędzi

1.2.     Zaznaczanie, usuwanie tekstu.

1.3.     Wyszukiwanie i zamiana tekstu

1.4.     Kopiowanie i przenoszenie tekstu

1.5.     Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń

1.6.     Zmiana kroju i wielkości czcionki

2.      Zapisywanie i drukowanie dokumentu

3.      Redagowanie dokumentów

3.1.     Poprawianie błędnie wpisanych słów

3.2.     Tworzenie list numerowanych i wypunktowanych

3.3.     Tabele – tworzenie i modyfikacja

3.4.     Elementy graficzne w dokumencie

3.5.     Numeracja stron

3.6.     Nagłówek i stopka

3.7.     Przypisy

4.      Sposoby zabezpieczania dokumentów

5.      Konsultacje.

 

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

-       tworzyć nowe dokumenty (napisać prosty tekst np. życiorys, list motywacyjny),

-       tworzyć i formatować tabele,

-       wstawiać i dostosowywać do swoich potrzeb elementy graficzne,

-       drukować dokumenty,

-       zabezpieczyć dokument przed niechcianymi zmianami.

 

è METODY I FORMY NAUCZANIA:

Zasadniczą formą zajęć są ćwiczenia praktyczne, które rozpoczynają się krótkim wstępem teoretycznym.

 

è ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Środki dydaktyczne – prezentacje multimedialne, tablica, edytor tekstu Word.