Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

MOBBING I STRES W PRACY

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI

w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie:


MOBBING I STRES W PRACY

TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    
- sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu

Na życzenie zorganizujemy szkolenie
w siedzibie
Państwa firmy.


Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb.


è CEL SZKOLENIA

Pozyskanie wiedzy na temat zjawiska stresu w środowisku pracy, jako z natury posiadającego niejednorodny charakter oraz negatywnych skutków zdrowotnych odziaływania stresorów zawodowych. Analiza psychospołecznych i prawnych aspektów mobbingu oraz sposobów przeciwdziałania. Pozyskanie umiejętności identyfikowania źródeł stresu w pracy oraz wypracowywania środków profilaktycznych.

è SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

Wykład, prelekcja ilustrowana slajdami i materiałem audio, analiza treści aktów prawnych, analiza przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników poprzez sesje pytań i odpowiedzi.

 

è SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO

Pracodawców i ich przedstawicieli oraz pracowników i ich przedstawicieli.

 

è WYKŁADOWCA:

Starszy Inspektor Pracy

Państwowy inspektor pracy realizujący działalność kontrolną i szkoleniową, wykładowca uniwersytecki; specjalizujący się w sprawach z zakresu mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także dotyczących przestrzegania praw i wolności związkowych oraz obowiązku współdziałania z organizacjami związkowymi; koordynator na teren woj. lubuskiego programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”; występujący w procesach przed sądem karnym w roli oskarżyciela publicznego oraz posiłkowego, a także przed sądem pracy w roli powoda działając na rzecz lub w imieniu pracownika.

è PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Pojęcie stresu w miejscu pracy i negatywne skutki zdrowotne odziaływania stresorów.

2.      Odporność pracownika a odporność organizacji na stres – stres a syndrom wypalenia zawodowego.

3.      Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy – obowiązek pracodawcy.

4.      Ocena zagrożeń psychospołecznych w organizacji.

5.      Działania prewencyjne i zmniejszające poziom stresu.

6.      Standardy zarządzania.

7.      Relaks w minutę.

8.      Definicja mobbingu – kluczowe elementy zjawiska.

9.      Mobbing a dyskryminacja.

10.  Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek pracodawcy i odpowiedzialność prawna.

11.  Przeciwdziałanie mobbingowi w praktyce – dokumenty wewnątrzzakładowe.

12.  Definicja mobbingu a praktyka – wybrane orzecznictwo.

13.  Konsultacje.

 

è POZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI

Rozpoznanie zjawiska w miejscu pracy i jego źródeł oraz określenie środków profilaktycznych.

Określenie obowiązków pracodawcy i zakresu odpowiedzialności.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: 
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.