Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w jednodniowych warsztatach  szkoleniowych:

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻUSTANOWISKOWEGO
z zakresu BHP
 

warsztaty szkoleniowe dla osób kierujących pracownikami, pracodawców, pracowników służb bhp

TERMIN:   nabór trwa
 
          
                      

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                           
 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Celem warsztatów jest uzyskanie przygotowania metodycznego w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz.1860 z późn. zm.)

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Uczestnicy szkolenia uzyskują odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp w zakładzie pracy.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.


Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                            65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą warsztatów. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na warsztaty nie będzie wysyłana
.Warsztaty zostaną potwierdzone telefonicznie.