Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

MDR - Raportowanie SCHEMATÓW PODATKOWYCH na przykładach - praktyczne przykłady
 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE

MDR

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH

PRAKTYCZNE WARSZTATY


TERMIN: 27 kwietnia 2021r. godz. 9.00

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23     

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.
Dla kogo:

-        wszyscy przedsiębiorcy

-        specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;

-        właściciele biur rachunkowych;

-        księgowi

-        główni księgowi

-        kontrolerzy podatkowi

-        dyrektorzy finansowi

-        pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę 

Cel:

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej już od 1 stycznia 2019r. Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. W trakcie obowiązywania przepisów ustawodawca zdecydował się na ich nowelizację. Szkolenie będzie uwzględniało najnowszy projekt ustawy dotyczący zmian w raportowaniu schematów podatkowych.

Cel szkolenia:

-        Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian

-        W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych.

-        Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.

-        Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu

-        Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści:

-        pełny zakres wiedzy teoretycznej;

-        pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi

-        możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia

-        możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;

-        szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

  1. Wstęp do raportowania

-        Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR

-        Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej
w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)

-        Cel wprowadzenia nowych regulacji

-        Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.)

-        Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

  1. Zakres przedmiotowy raportowania

a)      Definicja uzgodnienia

b)      Definicja i rodzaje schematów podatkowych: Krajowe, Transgraniczne, standaryzowane

c)       Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej

-        co to jest korzyść podatkowa

-        korzyść podatkowa jako cel działania podatnika

-         alternatywne rodzaje postepowań

d)      Definicja kwalifikowanego korzystającego

e)      Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:

-        bieżące doradztwo podatkowe

-        audyty i przeglądy

-        szkolenia

-        składanie deklaracji podatkowych

-        sporządzanie objaśnień podatkowych

f)       Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania

  1. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki

-        Kim jest promotor

-        Kim jest korzystający

-        Kim jest wspomagający

-        Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?

-        członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

-        pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

-        pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

  1. Terminy i sposób raportowania

-        Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz

-        Sposób i forma raportowania

-        Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

-        Sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem

-        zagrożone odpowiedzialnością karną – skarbową

  1. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS

-        Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie

-        Opis uzgodnienia

-        Informacja o znanych celach

-        Szacownie korzyści podatkowej

-        Opis czynności służących realizacji uzgodnienia

-        Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu

  1. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury

-        Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?

-        Co powinna zawierać procedura?

-        W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzeniawspólników?)

-        Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

-        Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji

-        Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

-        Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR

-        Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR

-        Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

-        Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze

-        Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł

  1. Zmiany w schematach podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2020r. - wynikające z projektu ustawy (druk 208)  - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

-        rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym

-        zmiana danych potwierdzenia nadania NSP

-        na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;

-        zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;

-        rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).

  1. Pytania i odpowiedzi

TERMIN: 19 kwietnia 2021r.
TERMIN: 22 kwietnia  2021r.           TERMIN:  13, 15, 22, 28 kwietnia 2021r.  
TERMIN:   13, 15, 22, 28 kwietnia 2021r.
TERMIN :  19 kwietnia 2021r.