Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kurs Kancelaryjno-Archiwalny
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na trzydniowy kurs:

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY
Organizacja pracy kancelaryjnej i archiwum zakładowego
- praktyczne zastosowanie przepisów
kanelaryjno-archiwalnych
KURS PIERWSZEGO STOPNIA


OSTATNI TERMIN W 2022 ROKU !

Termin: nabór trwa

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Kurs skierowany jest do archiwistów zakładowych, pracowników składnic akt wszystkich instytucji państwowych i samorządowych oraz do pracowników tzw. państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (np.: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, biblioteki, zakłady opieki społecznej), a także wszystkich tych, którzy
w zakładach pracy odpowiedzialni są za zarządzanie dokumentacją i jej archiwizowaniem.
PROGRAM:

1. Przepisy prawne w zakresie przechowywania i porządkowania  różnego rodzaju  dokumentacji.

UWAGA!!!!!! Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

uzupełnienia i modyfikacje dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, nowe zasady kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe

2. Podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne

3. Organizacja pracy kancelaryjnej, systemy kancelaryjne,  instrukcja kancelaryjna, wykaz akt – budowa, cel i potrzeba  stosowania

4. Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt: 

• lokal archiwum zakładowego – wyposażenie, wygląd
• przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych
• prowadzenie ewidencji zgromadzonej dokumentacji 
• metody układu akt w magazynie archiwalnym
• wypożyczanie akt
• brakowanie dokumentacji niearchiwalnej   
• porządkowanie wewnętrzne i opisywanie akt.

5. Zasady archiwizowania różnych rodzajów dokumentacji:  technicznej, osobowej, płacowej

6. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum  państwowego

7. Ćwiczenia praktyczne w zakresie zastosowania
 przepisów kancelaryjno- archiwalnych.

8. Egzamin - test sprawdzający wiedzę.

Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 346 95 34
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.