Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie dofinansowania kosztów szkolenia nawet w 100% !

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących wybranego szkolenia potrzebnych do złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów szkolenia.

Dla pozostałych podmiotów, pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości tylko 20% kosztów, zaś 80% kosztów szkolenia sfinansuje KFS.

Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

  • Pracodawca wypełnia wniosek (wraz z załącznikami)
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z pracodawcą zostaje zawarta umowa. 
  • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy profesjonalne szkolenia oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Poniżej link z wykazem Powiatowych Urzędów Pacy:
http://www.exandi.pl/article,pl,powiatowe_urzedy_pracy,190.htmlTERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.