Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kodeks Postępowania Administracyjnego - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:KODEKS  POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

- stosowanie w praktyce


TERMIN:  nabór trwa

                                                                             
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wykładowca-praktyk Pani Emilia KUCHARCZYK - prawnik, specjalista - wieloletni praktyk z zakresu stosowania KPA i prawa budowlanego. Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.

Program szkolenia:

1.      ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

 • Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego
 • Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
 • Doręczenia w k.p.a.
 • Wezwania w k.p.a. (cel, treść, adresaci, forma i tryb)
 • Terminy w kpa

2.      PODMIOTOWE UJĘCIE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 • Organ administracji publicznej
 • Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej
 • Strona postępowania administracyjnego

3.      POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W TRYBIE ZWYKŁYM

 • Wszczęcie postępowania
 • Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
 • Postępowanie dowodowe
 • Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma, tryb)
 • Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)
 • Decyzja administracyjna
 • Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym
 • Nowa konstrukcja ugody administracyjnej
 • Tryb „milczącego załatwienie sprawy”
 • Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych
 • Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji

4.      POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W TRYBACH NADZWYCZAJNYCH .

5.      UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

 1. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
  Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

  - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  - faxem: (068) 324-35-90
  - skan e-mailemexandi@exandi.pl 

  Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
  BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.