Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

KADRY i PŁACE
   Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w seminarium szkoleniowym:

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - składki, zasiłki
PRAWO PRACY -> COVID -19

Termin: 16, 17, 18, 19 listopada 2021r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy, Specjaliśći z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
PROGRAM SZKOLENIA

            I.     PRAWO PRACY  W  praktyce

 

1.     Najnowsze zmiany w przepisach i interpretacjach przepisów w zakresie prawa pracy.

2.     Dokumentacja pracownicza.

3.     Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Zaprzestanie wliczania dodatku za staż pracy do minimalnego wynagrodzenia.

4.     Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

5.     Wypłata wynagrodzenia za pracę:

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia, karta wynagrodzenia.

6.     Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika.

7.     Świadectwo pracy:

8.     Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy.
Praca zdalna:
czym jest praca zdalna; różnice i podobieństwa do telepracy.

9.     Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.   Ćwiczenia na przykładach:

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

Konsultacje.

 

 

           II.     UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  W  praktyce. 


à SKŁADKI:

1.      Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym  i zdrowotnym oraz zgłaszania do ZUS w sytuacji zbiegu ubezpieczeń tj.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o działo, prowadzenie działalności pozarolniczej.  Ustalenie obowiązkowego tytułu
do ubezpieczeń oraz dobrowolnego.

2.      Obejmowanie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zasady naliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym.  Jak objąć ubezpieczeniem społecznym jeśli osoba na macierzyńskim lub wychowawczym ma inny tytuł ubezpieczenia tj. umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności pozarolniczej.

3.      Działalność pozarolnicza – jakie obowiązują zasady w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia i opłacania składek. Na jakie ulgi
i w jakim okresie może liczyć osoba prowadząca  działalność pozarolniczą. Omówienie warunków jakie muszą być spełnione
aby skorzystać z ulgi i jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe należy złożyć.

4.      Rozliczenia z ZUS tj. zasady rozliczania wpłat, korygowanie dokumentów rozliczeniowych  np. kiedy wpłynęło zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie zostało już wypłacone.

5.      Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku
z COVID-19.

6.      Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania i wykazywania do ZUS.

7.      Zasiłek macierzyński – zasady ustalania prawa oraz ustalanie wysokości zasiłku. Czy pracownik zachowuje prawo
do zasiłku macierzyńskiego w sytuacji podjęcia dodatkowego zatrudnienia , jeśli tak to na jakich zasadach..

8.      Konsultacje.

 

à ZASIŁKI:

 

 

 1. Dokumentowanie prawa do świadczeń  w związku z obowiązującymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi.
  Jakie obowiązują formy elektronicznych zwolnień lekarskich. Co zrobić, w przypadku, gdy stwierdzimy błąd w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi.
  Jak postąpimy w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej.
 2. Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie. Okres przysługiwania zasiłku, dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tego świadczenia.
 3. Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.
 4. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie
  wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków?
  Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika.
  Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną. 
 5. Jak ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jakie mamy rodzaje urlopów uprawniających do zasiłku macierzyńskiego. Jakie zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzice zamierzają dzielić się uprawnieniami
  do zasiłku.  O czym musimy pamiętać przy ustalaniu wysokości przysługującego pracownikowi zasiłku
  .
 6. Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub u pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Jak dokumentujemy prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego oraz okoliczności, które powodują brak prawa do tego świadczenia. Jak postąpić w sytuacji, gdy wypłaciliśmy świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wyniku późniejszego postępowania ustaliliśmy, że przysługiwać powinny świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 7. Składniki wynagrodzenia, które doliczamy do podstawy wymiaru zasiłku oraz te, których nie możemy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
 8. Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.