Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

KADRY i PŁACE
   Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w seminarium szkoleniowym:

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - składki, zasiłki
PRAWO PRACY, w tym Pracownicze Plany Kapitałowe
- obowiązki pracodawcy


Termin:    17, 18, 19, 20 listopada 2020r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy, Specjaliśći z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
PROGRAM SZKOLENIA

I.     PRAWO PRACY  W  praktyce.

 1. Przegląd zmian w prawie pracy w 2019 roku  - na podstawie praktyki kontrolnej inspektora pracy tj.:
 • zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacji,
 •  zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy,
 • zmiany dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

2.      Zmiany w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- najczęstsze nieprawidłowości w prowadzeniu funduszu.

3.      Zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, w tym trybu uzgodnień regulaminów wewnątrzzakładowych.

4.      Pracownicze plany kapitałowe - obowiązki pracodawcy.

5.      Zmiany w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

6.      Konsultacje.

II.      UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  W  praktyce.

 
 

SKŁADKI:

 

1.      Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

 • zasady uczestnictwa w PPK,
 • wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania,
 • czy od składek na PPK należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne,
 • jak wykazać składki na PPK w ZUS RCA.

2.       Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

 • zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem,
 • zmiany od 1 stycznia 2016r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców (w tym nowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przykłady),

3.       Elektroniczne zwolnienia lekarskie:

 • obowiązki płatników w zakresie e-zla,
 • obsługa zwolnień lekarskich na PUE ZUS,
 • najczęściej występujące problemy związane z e-zla.

4.       E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych:

 • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych,
 • oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW
 • nowe dokumenty przekazywane do ZUS – zasady wypełniania ZUS RIA i ZUS RPA,
 • obowiązki informacyjne płatnika składek w stosunku do osób ubezpieczonych.
5.       Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
 • ulga na start,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 roku.
6.       Konsultacje.
ZASIŁKI:

 

 1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie jako dokument do wypłaty  świadczeń z tytułu choroby.
 2. Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS
 3. Co zrobić, w przypadku, gdy stwierdzenia błędu w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi. Jak postąpić w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej.
 4. Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego:
 • kiedy pracownik wyczekuje na prawo do zasiłku a kiedy nie stosujemy okresu wyczekiwania,
 • okoliczności mające wpływ na wysokość przysługującego zasiłku chorobowego,
 • ustalanie okresu za który przysługuje zasiłek (kiedy zastosujemy 182-dniowy, a kiedy 270-dnioy okres zasiłkowy),
 • sytuacje, w których pracownik może utracić prawo do zasiłku chorobowego.

 

 1. Składniki wynagrodzenia, które doliczamy do podstawy wymiaru zasiłku oraz te, których nie możemy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
 2. Kontrola pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Ustawowe uprawnienia i obowiązki pracodawcy oraz sposoby prowadzenia kontroli. Czym się różni kontrola zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy od kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.  Jaki tryb postępowania należy przyjąć podczas przeprowadzania kontroli chorych oraz kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi wypłaty zasiłku chorobowego. 
 3. Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.