Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

KADRY i PŁACE
   Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w seminarium szkoleniowym:

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - składki, zasiłki
ZMIANY od 1 stycznia 2022r.
PRAWO PRACY -> COVID -19

Termin: nabór trwa

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy, Specjaliśći z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
PROGRAM SZKOLENIA

            I.     PRAWO PRACY  W  praktyce

 

1.     Najnowsze zmiany w przepisach i interpretacjach przepisów w zakresie prawa pracy.

2.     Dokumentacja pracownicza.

3.     Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Zaprzestanie wliczania dodatku za staż pracy do minimalnego wynagrodzenia.

4.     Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

5.     Wypłata wynagrodzenia za pracę:

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia, karta wynagrodzenia.

6.     Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika.

7.     Świadectwo pracy:

8.     Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy.
Praca zdalna:
czym jest praca zdalna; różnice i podobieństwa do telepracy.

9.     Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.   Ćwiczenia na przykładach:

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

Konsultacje.

 

 

           II.     UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  W  praktyce. 


à SKŁADKI:

1.      Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym  i zdrowotnym oraz zgłaszania do ZUS w sytuacji zbiegu ubezpieczeń tj.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o działo, prowadzenie działalności pozarolniczej.  Ustalenie obowiązkowego tytułu
do ubezpieczeń oraz dobrowolnego.

2.      Obejmowanie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zasady naliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym.  Jak objąć ubezpieczeniem społecznym jeśli osoba na macierzyńskim lub wychowawczym ma inny tytuł ubezpieczenia tj. umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności pozarolniczej.

3.      Działalność pozarolnicza – jakie obowiązują zasady w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia i opłacania składek. Na jakie ulgi
i w jakim okresie może liczyć osoba prowadząca  działalność pozarolniczą. Omówienie warunków jakie muszą być spełnione
aby skorzystać z ulgi i jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe należy złożyć.

4.      Rozliczenia z ZUS tj. zasady rozliczania wpłat, korygowanie dokumentów rozliczeniowych  np. kiedy wpłynęło zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie zostało już wypłacone.

5.      Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku
z COVID-19.

6.      Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania i wykazywania do ZUS.

7.      Zasiłek macierzyński – zasady ustalania prawa oraz ustalanie wysokości zasiłku. Czy pracownik zachowuje prawo
do zasiłku macierzyńskiego w sytuacji podjęcia dodatkowego zatrudnienia , jeśli tak to na jakich zasadach..

8.      Konsultacje.

 

à ZASIŁKI:

 

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały zmiany w przepisach
w zakresie
 ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – zmiany wprowadzone ustawą z 2 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

1.         Zmiany w ustalaniu wysokości przysługującego ubezpieczonym zasiłku chorobowego.

2.         Okres wypłaty zasiłku chorobowego dla osób po ustaniu ubezpieczenia.

3.         Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego. Warunki uzyskania prawa do świadczeń w ramach nowego okresu zasiłkowego.

4.         Wpływ uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy na prawo do świadczeń z tytułu choroby.

5.         Prawo do zasiłku macierzyńskiego w razie śmierci pracodawcy.

6.         Nowe zasady przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń – konieczność częstszego przeliczania podstawy wymiaru zasiłków.

7.        Terminy wypłaty świadczeń dla pracowników.

8.         Nowe warunki do uzyskania prawa do świadczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób z nimi współpracujących. 

9.            Konsultacje.

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl