Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

KADRY I PŁACE

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym:

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY,
  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 

- nowelizacja przepisów w 2018 roku
i projektowane zmiany w 2019 roku

Termin:     12, 13, 14, 15 lutego 2019r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, 
BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, 
bilard, tenis stołowy


 PROGRAM SZKOLENIA

I.     PRAWO PRACY  W  praktyce.

1.     Zasady zawierania i rozwiązywania umów, świadectwa pracy.

2.     Profilaktyczne badania lekarskie na nowych zasadach.

3.     Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania.
Zmiany w umowach na czas określony i pracy tymczasowej od listopada 2018r.

4.     Czas pracy – wybrane zagadnienia.

5.     Ochrona pacy kobiet.

6.     Urlopy wypoczynkowe.

7.     Ochrona wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych.

8.      Ochrona danych osobowych – RODO w HR.

9.      Zatrudnianie cudzoziemców – konsultacje.

10.      Kierunki proponowanych zmian.

11.      Konsultacje.


 

II.      UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  W  praktyce.

 

SKŁADKI:

 1. Najnowsze zmiany w zakresie ubezpieczeń.
 • Ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą
 • e-akta pracowników - zmiany w danych przekazywanych w dokumantach ubezpieczeniowych
 1. E-składka – zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS w 2018 roku, w tym:
 • jeden przelew ze skłądkami do ZUS zamiast czterech,
 • nowe zasady rozliczania wpłat skłądek na ubezpieczenia
 1. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych– zasady podlegania,
  zbiegi, podstawa wymiaru składek.
 2. Składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i obowiązki płatników składek w tym zakresie:
 • w tym obowiązki płatników związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016r. zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw związanych z podwyższeniem kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokośći świadczenia rodzinnego,
 • korygowanie dokumentów z uwględnieniem kwoty podwyższenia.
 1. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • za kogo opłacamy składki,
 • zwolnienia z opłacania składek,
 • zmiany w FGŚP wprowadzone we wrześniu 2017r.
 1. OFE i subkonto (czyli II filar w ZUS).
 • omówienie zasad podziału składki emerytalnej,
 • zasady dziedziczenia i podziału skłądki w OFE i na subkoncie.
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych.

ZASIŁKI:

1.     ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE – najnowsze uregulowania prawne.

 • Prawo do świadczeń: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.
 • Ustalenie wysokości świadczeń.
 • Okres zasiłkowy.
 • Kontrola orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA od grudnia 2018r.

2.     ZMIANY W ŚWIADCZENIACH MACIERZYŃSKICH.

 • Urlop macierzyński i rodzicielski.
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego, wypłata podwyższenia
 • przez płatnika i sposób rozliczenia.
 • Zmiana dodatkowego urlopu macierzyńskiego na rodzicielski urlop macierzyński.
 • Podjęcie pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka a urlop macierzyński dla ojca dziecka.
 • Urlop rodzicielski w częściach.
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego łączonego z praca.

3.     EMERYTURY I RENTY - postępowanie w sprawach emerytalno-rentowych. Obowiązki pracodawców.


III. PODATEK DOCHODOWY od osób fizycznych.

 • Obowiązki zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2018r. i od 2019r.

IV.   Konsultacje.TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.