Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ITD - Czas pracy kierowców - przepisy krajowe i unijne
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza  kadrę kierowniczą, pracowników firm transporotwych, kierowników na seminarium szkoleniowe:

 CZAS  PRACY  KIEROWCÓW

! najnowsze wytyczne Inspekcji Transportu Drogowego

Przepisy krajowe i unijne.
Kompetencje służb kontrolnych - ITD
Urządzenia rejestrujące

TERMIN:   30 kwietnia 2020r.  godz. 1000

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                              - s
ala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Wykładowca: 

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy wykładowca – praktyk, ekspert Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wlkp.


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do
 osób bezpośrednio zajmujących się czasem pracy kierowców: kadra kierownicza, przedsiębiorcy związani z branżą transportową, osoby zajmujące się księgowością oraz kadrami w firmach przewozowych, pracownicy firm transportowych.

 

Zapraszamy również kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy i powinni być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców, zarówno polskich jak i międzynarodowych, z obowiązkami związanymi
z tachografami oraz 
z szeroko rozumianymi kontrolami drogowymi, a co za tym idzie z kompetencjami służb kontrolnych – z karami za naruszenie przepisów.

 PROGRAM:

 1.   Wiadomości podstawowe: cel stosowania ograniczeń, wpływ zmęczenia na bezpieczeństwo kierowcy, odpowiedzialność za naruszenia.

2.   Wyłączenia ze stosowania przepisów: wyłączenia ze  stosowania rozp. 561/2006, wyłączenia dodatkowe.

3.  Przepisy prawa: AETR i przepisy unijne, podstawowe akty prawne, skutki nieznajomości przepisów.

4.  Zasady stosowania przepisów rozp. 561/2006: dzienny czas jazdy, tygodniowy okres aktywności, zmiana robocza a doba, inne okresy aktywności, praca w załogach, tygodniowy czas jazdy i pracy, dwutygodniowy czas jazdy, przerwy w jeździe, zapewnienie właściwego parkingu na przerwę, przerwy w jeździe, przerwy w załodze, odpoczynki dzienne, odpoczynki tygodniowe, wyjątki dla kierowców autobusów, wyjątki – odpoczynek dzielony i promowy, stosowanie art. 12 rozp. 561/2006 – odstępstwo od przepisów, planowanie przewozu, wykroczenia, kogo dotyczą normy.

5.  Urządzenia rejestrujące (tachografy analogowe): zasady stosowania tachografów, podział tachografów, schemat budowy zewn. tachografu, Siemens Kienzle 1318, VDO FTCO 1319, Kienzle 1324, Moto Meter EGK100, dobór wykresówki do tachografu, archiwizacja wykresówek wymagana przepisami, prawidłowe używanie wykresówek, kontrola drogowa, rejestracja aktywności poza pojazdem, właściwe ustawienie czasu, ustawienie okresu aktywności, postępowanie w przypadku uszkodzenia tachogafu, załoga dwuosobowa, kontrola okresowa, co rejestruje tachograf, użytkowanie wykresówek, dokumentacja kierowcy, zmiana pojazdu, fałszowanie zapisów, rejestracja błędów, wykorzystanie zapisu z tachografu analogowego – inne opcje.

6.  Urządzenia rejestrujące (tachografy cyfrowe): składniki systemu cyfrowego, karta kierowcy – jak uzyskać i omówienie stosowania, rodzaje kart to TC, typy tachografów cyfrowych, obsługa urządzenia, blokowanie tachografu, pobierania danych, główne obowiązki kierowcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, główne obowiązki przedsiębiorcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, kontrole okresowe, rozpoczęcie użytkowania i obsługa tachografu, wpisy manualne, sposób zapisu, zakończenie dnia pracy, załoga dwuosobowa, wyjmowanie karty, obsługa drukarki, wydruki, czas UTC, tryby specjalne, sporządzanie wydruków, informacje na temat błędów i ostrzeżeń, piktogramy, manipulacje.

7.  Kontrole drogowe: kontrole czasu pracy, kompetencje służb kontrolnych, kary za naruszenia

8.  Czas pracy kierowców – przepisy krajowe: ustawa o czasie pracy kierowców, definicje, zasady rozliczania, stosowanie przepisów, rodzaje aktywności (dyżur, przerwa, praca), obowiązki pracodawcy, wyłączenia dla regularnych linii autobusowych do 50 km.

9.  Przewidywane zmiany w przepisach – omówienie planowanych zmian w przepisach na terenie Unii Europejskiej oraz RP.

10.  Konsultacje: czas poświęcony na dyskusje oraz omówienie zapytań uczestników szkolenia.


 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
 

TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.