Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Innowacyjny Proces Rekrutacyjny
 INNOWACYJNY PROCES REKRUTACYJNY

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Innowacyjna, autorska propozycja prowadzenia procesu rekrutacyjnego jako całości: od momentu decyzji
o poszukiwaniu pracownika do podpisania umowy
o pracę z wybranym kandydatem. 

 Inspirujące warsztaty, pozwalające na odmienne i  znacząco  zwiększające efektywność podejście do procesów rekrutacyjnych w Państwa organizacji.

è CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Szkolenie ma na celu zmianę jakościową w podejściu do procesu rekrutacyjnego i kandydatów. Pozwala prowadzić rekrutację w oparciu o zupełnie inne niż zwyczajowo przyjęte  fundamenty procesów HR i gwarantuje dobór pracownika nie tylko o najlepszych kwalifikacjach, ale też o najwyższym stopniu dopasowania do zespołu i stawianych przed nim zadań.

Prowadzone jest w formie warsztatów w trzech panelach, odpowiadających stopniom zaawansowania (do wyboru):

Panel  I – PODSTAWOWYcelem jest przedstawienie całego procesu rekrutacyjnego  w oparciu o proponowaną przez trenera formułę i warsztatowe, podstawowe szkolenie z poszczególnych etapów (proces naboru, nabór odwrócony, testy psychologiczne, sztuka efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej, zadania testujące, skala kłamstwa, negocjacje przed zatrudnieniem).

Panel II – ROZSZERZONY – pozwala na utrwalenie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas  Panelu Podstawowego, gwarantuje nabycie znaczących kompetencji w prowadzeniu rekrutacji w oparciu o nową metodologię.

Panel III – ZAAWANSOWANY – poszerza zdobyte umiejętności o unikatowe  zagadnienia, takie jak metodologia prowadzenia rozmów z elementami czerpanymi  między innymi  z metod przesłuchań FBI czy  metod wywierania wpływu.
 1. PANEL I    -  nabór trwa
 2. PANEL II   -  nabór trwa
 3. PANEL III  -  nabór trwa

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

 • dyrektorów i kierowników działów HR;
 • specjalistów rekrutujących pracowników, osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr;
 • pracowników firm doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa pracy;
 • doradców zawodowych;
 • pracowników administracji publicznej i urzędów pracy;
 • przyszłych pracowników działów HR;
 • właścicieli firm;
 • osób zainteresowanych tematyką rekrutacji i selekcji.

Udział w szkoleniu pozwoli osobom działającym w branży human  resources inaczej spojrzeć na proces rekrutacyjny, da podstawy dla znalezienia jak najlepszego członka Państwa zespołu, a nie „zapełnienia etatu”. Uczestnicy poznają zasady i sposoby prowadzenia rekrutacji innowacyjną metodą  począwszy od momentu rozpoczęcia poszukiwania pracowników, na podpisaniu umowy z najlepszym kandydatem kończąc. 

è TRENER:

Beata Karczewska - wieloletni kierownik działu kadr i HR w administracji rządowej, dysponujący znaczącym i wszechstronnym przeszkoleniem z zakresu naboru i selekcji kandydatów. Uprawnienia dodatkowe: Inspektora Ochrony Danych, Inspektor Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Dysponuje pełnym przeszkoleniem i praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz stosownymi poświadczeniami bezpieczeństwa, wydanymi przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa, popartymi poświadczeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i krajów należących do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). 

è PROGRAM SEMINARIUM

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na pełnej aktywności zarówno trenera jak i uczestników szkolenia poprzez ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy poprzez doświadczenie kształcą i trenują różne sytuacje, często spotykane w pracy HR.

 1. Proces rekrutacji i selekcji: kluczowe elementy skuteczności na poszczególnych etapach rekrutacji (Kiedy rekrutacja wewnętrzna? Kiedy, jak i gdzie szukać pracowników poza firmą (wachlarz narzędzi do wykorzystania podczas rekrutacji zewnętrznej z elementami działań search’owych)
 2. Specyfikacja idealnego kandydata. Czym jest kompetencja a co nią nie jest? (tu także kilka słów o tworzeniu ogłoszeń o pracę skutecznych i zgodnych z prawem)
 3. Employer Branding: czym jest i jaki ma związek z procesem rekrutacji i selekcji – praktyczne wskazówki, na co zwracać uwagę w ramach kształtowania wizerunku pracodawcy.
 4. Metodyka weryfikacji aplikacji.
 5. Elementy testowania kandydatów, tworzenie autorskich testów, zadania testujące.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna i jej struktura (zasady i sposoby badania kompetencji podczas rozmowy, skuteczne pytania, pytania na które szkoda czasu oraz te, które są niezgodne w świetle obowiązującego prawa, skala kłamstwa i jak ją intuicyjnie sprawdzać)
 7. Weryfikacja uzyskanych informacji o kandydacie.
 8. Właściwy (?) wybór.
 9. Błędy rekrutującego, wpływające na ocenę kandydata.

Warsztaty praktyczne towarzyszą realizacji każdego z założonych punktów programu szkolenia i stanowią minimum 80% jego czasu trwania. Prowadzone są poprzez różnego rodzaju gry, symulacje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, kwestionariusze, role, opinie i analizy, burzę mózgów czy dyskusję moderowaną).

è Po szkoleniu PODSTAWOWYM uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować kompetencyjny profil stanowiska pracy
 • Wykorzystać zróżnicowane metody rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • Przygotować skuteczne i zgodne z prawem ogłoszenie o pracę
 • Wykorzystywać narzędzia z zakresu Employer Branding i łączyć je ze skuteczną polityką rekrutacji i selekcji
 • Adekwatnie do potrzeb dobrać metody selekcji
 • Właściwie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną  
 • Dokonać weryfikacji informacji podanych przez kandydata
 • Unikać błędów w procesie oceniania kandydata 

è Po szkoleniu ROZSZERZONYM uczestnicy będą potrafili:

 • połączyć wiedzę i umiejętności nabyte podczas panelu podstawowego z nowo uzyskanymi informacjami, co pozwoli skutecznie przeprowadzać cały proces rekrutacyjny w oparciu o nową metodę i wybierać potencjalnie najlepszych przyszłych pracowników Państwa organizacji

è Po szkoleniu ZAAWANSOWANYM uczestnicy będą prawdziwymi ekspertami w zakresie naboru i oceniania potencjalnych kandydatów i ta zmiana jakościowa będzie w Państwa organizacji naprawdę widoczna.