Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

INNOWACYJNY PROCES REKRUTACYJNY
  Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w seminarium szkoleniowym:

INNOWACYJNY PROCES REKRUTACYJNY

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Innowacyjna, autorska propozycja prowadzenia procesu rekrutacyjnego jako całości: od momentu decyzji
o poszukiwaniu pracownika do podpisania umowy o pracę
z wybranym kandydatem. 

 Inspirujące warsztaty, pozwalające na odmienne i  znacząco  zwiększające efektywność podejście do procesów rekrutacyjnych
w Państwa organizacji.

Termin: 19, 20, 21, 22 października 2021r.
Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami,
BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI,
bilard, tenis stołowy


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Szkolenie ma na celu zmianę jakościową w podejściu do procesu rekrutacyjnego i kandydatów. Pozwala prowadzić rekrutację w oparciu o zupełnie inne niż zwyczajowo przyjęte  fundamenty procesów HR i gwarantuje dobór pracownika nie tylko o najlepszych kwalifikacjach, ale też o najwyższym stopniu dopasowania do zespołu i stawianych przed nim zadań.

Prowadzone jest w formie warsztatów, których cel to przedstawienie całego procesu rekrutacyjnego  w oparciu o proponowaną przez trenera formułę i warsztatowe, podstawowe szkolenie z poszczególnych etapów (proces naboru, nabór odwrócony, testy psychologiczne, sztuka efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej z naciskiem na unikatowe metody prowadzenia rozmów z elementami czerpanymi między innymi z metod przesłuchań FBI, zadania testujące, skala kłamstwa, negocjacje przed zatrudnieniem).

 

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

 • dyrektorów i kierowników działów HR;
 • specjalistów rekrutujących pracowników, osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr;
 •  pracowników firm doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa pracy;
 • doradców zawodowych;
 • pracowników administracji publicznej i urzędów pracy;
 • przyszłych pracowników działów HR;
 • właścicieli firm;
 • osób zainteresowanych tematyką rekrutacji i selekcji.

-          

Udział w szkoleniu pozwoli osobom działającym w branży human  resources inaczej spojrzeć na proces rekrutacyjny,
da podstawy dla znalezienia jak najlepszego członka Państwa zespołu, a nie „zapełnienia etatu”. Uczestnicy poznają zasady
i sposoby prowadzenia rekrutacji innowacyjną metodą  począwszy od momentu rozpoczęcia poszukiwania pracowników, na podpisaniu umowy z najlepszym kandydatem kończąc.  

 

è WYKŁADOWCA:

Beata Karczewska - wieloletni kierownik działu kadr
i HR w administracji rządowej o znaczącym
i wszechstronnym przeszkoleniu z zakresu naboru i selekcji kandydatów, dysponująca  uprawnieniami dodatkowymi: Inspektora Ochrony Danych, Inspektora Ochrony Informacji Niejawnych czy Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Dysponuje pełnym przeszkoleniem
i praktyką w zakresie prawa pracy, zarządzania personelem czy ochrony informacji niejawnych oraz stosownymi poświadczeniami bezpieczeństwa, wydanymi przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa, popartymi poświadczeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i krajów należących do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

Program szkolenia:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na pełnej aktywności zarówno trenera jak i uczestników szkolenia poprzez ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy poprzez doświadczenie kształcą i trenują różne sytuacje, często spotykane w pracy HR.

 1. Proces rekrutacji i selekcji: kluczowe elementy skuteczności na poszczególnych etapach rekrutacji (Kiedy rekrutacja wewnętrzna? Kiedy, jak i gdzie szukać pracowników poza firmą (wachlarz narzędzi do wykorzystania podczas rekrutacji zewnętrznej z elementami działań search’owych)
 2. Specyfikacja idealnego kandydata. Czym jest kompetencja a co nią nie jest? (tu także kilka słów o tworzeniu ogłoszeń o pracę skutecznych i zgodnych z prawem)
 3. Employer Branding: czym jest i jaki ma związek z procesem rekrutacji i selekcji – praktyczne wskazówki, na co zwracać uwagę w ramach kształtowania wizerunku pracodawcy.
 4. Metodyka weryfikacji aplikacji.
 5. Elementy testowania kandydatów, tworzenie autorskich testów, zadania testujące.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna i jej struktura (zasady i sposoby badania kompetencji podczas rozmowy, skuteczne pytania, pytania na które szkoda czasu oraz te, które są niezgodne w świetle obowiązującego prawa, skala kłamstwa i jak ją intuicyjnie sprawdzać, elementy rozmowy z metodologii przesłuchań stosowanej m. in. w FBI)
 7. Weryfikacja uzyskanych informacji o kandydacie.
 8. Właściwy (?) wybór.
 9. Błędy rekrutującego, wpływające na ocenę kandydata.

Warsztaty praktyczne towarzyszą realizacji każdego
z założonych punktów programu szkolenia i stanowią minimum 80% jego czasu trwania. Prowadzone są poprzez różnego rodzaju gry, symulacje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, kwestionariusze, role, opinie i analizy, burzę mózgów czy dyskusję moderowaną).

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować kompetencyjny profil stanowiska pracy
 • Wykorzystać zróżnicowane metody rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • Przygotować skuteczne i zgodne z prawem ogłoszenie o pracę
 • Wykorzystywać narzędzia z zakresu Employer Branding i łączyć je ze skuteczną polityką rekrutacji
 • i selekcji
 • Adekwatnie do potrzeb dobrać metody selekcji
 • Właściwie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną  
 • Dokonać weryfikacji informacji podanych przez kandydata
 • Unikać błędów w procesie oceniania kandydata

 




TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.