Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZFŚS Fundusz świadczeń socjalnych
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy
EXANDI zaprasza
do udziału w 
jednodniowym 
seminarium:

    ZAKŁADOWY  FUNDUSZ  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH  PRAKTYCE

Warunki zawieszenia tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w okresie epidemii
COVID-19.

Wyłączenie części postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, ustalających wyższą wysokość odpisuna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


TERMIN:  3 września 2021r.  godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


 Program szkolenia:

1.      Jak rozumieć działalność socjalną oraz czym są zakładowe obiekty socjalne?– definicja ustawowa oraz orzecznictwo.

2.      Kto po zmianie przepisów jest obowiązany do tworzenia Funduszu?

3.      Jakie podmioty po zmianie przepisów mogą postanowić o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego? Jakie warunki trzeba spełnić aby skutecznie i zgodnie z prawem zrezygnować
z tworzenia Funduszu?

4.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5.      Jak rozumieć administrowanie środkami Funduszu? Wymogi dotyczące upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia według najnowszych przepisów.

6.      Umowa o wspólnej działalności socjalnej.

7.      Rachunek bankowy dla potrzeb ZFŚS – w tym koszty obsługi rachunku bankowego ZFŚS
a koszty uzyskania przychodów.

8.      Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.

9.      Gdzie szukać informacji dot. wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
celem ustalenia wysokości odpisu (2020 r. i 2021 r.)?
Czy kwota odpisu na 2021 r. została „zamrożona”?

10.  Wysokość odpisu podstawowego, możliwości kształtowania jego wysokości oraz terminy
przekazywania odpisów i zwiększeń na rachunek Funduszu. Terminy przekazywania odpisów.
Wysokości odpisów w 2020 r. i 2021 r. Czy od nieterminowej wpłaty odpisu pracodawca powinien naliczyć odsetki? – najnowsze orzecznictwo sądów.

11.  Warunki zawieszenia tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w okresie epidemii COVID-19.

12.  Jaki pracodawca może w okresie epidemii COVID-19 zawiesić obowiązek dokonywania odpisu podstawowego?

13.  Wyłączenie części postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w okresie epidemii COVID-19.

14.  Możliwość przedawnienia roszczenia o przekazanie odpisu na rachunek Funduszu
po zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

15.  Zasady wypłacania oraz wysokość świadczeń urlopowych. Różnica między świadczeniem urlopowym
a dofinansowaniem wypoczynku z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

16.  Świadczenia urlopowe a składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

17.  Warunki zawieszenia wypłaty świadczeń urlopowych w okresie epidemii COVID-19.

18.  Świadczenia pieniężne z Funduszu Świadczeń Socjalnych a zajęcia komornicze w świetle orzecznictwa sądów.

19.  Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszty uzyskania przychodów - w tym:
czy odpisy i zwiększenia „przeterminowane” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 – wybrane przykłady, interpretacje urzędowe i orzecznictwo.

20.  Świadczenia z Funduszu a kwota wolna od podatku dochodowego
– wybrane interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo.

21.  Czy dopuszczalne jest przelanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu na rachunek bieżący firmy, która jest w złej kondycji finansowej?

22.  Uprawnienia związków zawodowych a Fundusz Socjalny. Zachowanie wymogów proceduralnych a skuteczność rezygnacji z tworzenia ZFŚS w świetle wyroku SN z 2020 r.

23.  Możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu po rezygnacji
z dalszego jego tworzenia.

24.  Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi („ustawa kominowa”) a świadczenia z ZFŚS – czy Prezes Zarządu może otrzymać
bony z ZFŚS? (obowiązujące przepisy, orzecznictwo, stanowiska urzędowe).

25.  Świadczenie 500+ a ustalenie dochodu dla potrzeb ZFŚS.

26.  Ustalenie sytuacji życiowej, rodzinnej i majątkowej a ochrona danych osobowych pracownika
– zmiany w ustawie o Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujące od 04.05.2019 r.

27.  Odpowiedzialność wykroczeniowa wynikająca z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

28.  Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: 

exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.

TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.