Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Fundusz świadczeń socjalnych
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zaprasza
do udziału w 
jednodniowym 
seminarium:

    ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ             SOCJALNYCH w PRAKTYCE
- najnowsze zmiany !

TERMIN:  27 marca 2020r.  godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


 Program szkolenia:

1.     Jak rozumieć działalność socjalną oraz czym są zakładowe
obiekty socjalne
? – definicja ustawowa oraz orzecznictwo.

2.      Orzecznictwo sądowe dot. działalności socjalnej w tym imprez integracyjnych.

3.     Kto jest obowiązany do tworzenia Funduszu?

4.     Jakie podmioty mogą postanowić o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?

5.       Jakie warunki trzeba spełnić aby skutecznie i zgodnie z prawem zrezygnować z tworzenia Funduszu?

6.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7.       Jak rozumieć administrowanie środkami Funduszu? Wymogi dotyczące upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia według najnowszych przepisów obowiązujących od 04.05.2019 r.

8.       Umowa o wspólnej działalności socjalnej.

9.      Rachunek bankowy dla potrzeb ZFŚS – w tym koszty obsługi rachunku bankowego ZFŚS a koszty uzyskania przychodów.

10.     Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11.     Gdzie szukać informacji dot. wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego celem ustalenia wysokości odpisu?

12.     Wysokość odpisu podstawowego, możliwości kształtowania jego wysokości oraz terminy przekazywania odpisów i zwiększeń na rachunek Funduszu.

13.     Możliwość przedawnienia roszczenia o przekazanie odpisu na rachunek Funduszu po zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

14.      Zasady wypłacania oraz wysokość świadczeń urlopowych.

15.     Świadczenia urlopowe a składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

16.     Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszty uzyskania przychodów - w tym:
czy odpisy i zwiększenia „przeterminowane” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – wybrane przykłady, interpretacje urzędowe i orzecznictwo.

17.    Świadczenia z Funduszu a kwota wolna od podatku dochodowego – wybrane interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo.

18.     Czy dopuszczalne jest przelanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu na rachunek bieżący firmy, która jest w złej kondycji finansowej?

19.     Uprawnienia związków zawodowych a Fundusz Socjalny.

20.    Możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu po rezygnacji z dalszego jego tworzenia.

21.     Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi („ustawa kominowa”) a świadczenia z ZFŚS – czy Prezes Zarządu może otrzymać bony z ZFŚS? (obowiązujące przepisy, orzecznictwo, stanowiska urzędowe).

22.     Świadczenie 500+ a ustalenie dochodu dla potrzeb ZFŚS.

23.     Ustalenie sytuacji życiowej, rodzinnej i majątkowej a ochrona danych osobowych pracownika – najnowsze zmiany w ustawie o Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujące od 04.05.2019 r.

24.      Nowe obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych od 04.05.2019 r.

25.     Odpowiedzialność wykroczeniowa wynikająca z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

26.      Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: 

exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.

TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 18 grudnia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  18 grudnia 2019r.