Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Faktura VAT w 2021

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE

Faktura VAT w 2021

 
Termin:  3 listopada 2021r.

Miejsce: ul. Boh. Westerplatte 23, Zielona Góra

             (Centrum Biznesu)


 
SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

podatników podatku od towarów i usług wystawiających faktury VAT oraz pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, którzy ewidencjonują i przechowują faktury oraz na ich podstawie wywodzą określone skutki na gruncie prawa podatkowego.

 

è WYKŁADOWCA:

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.

 

è PROGRAM SEMINARIUM:

1.      Podmioty zobowiązane oraz podmioty uprawnione do wystawienia faktur.

2.      Dane, która powinna zawierać faktura.

3.      Dodatkowe dane na fakturze w szczególnych procedurach VAT.

4.      Faktura zaliczkowa, faktura końcowa oraz faktury proforma.

5.      Sposób wystawienia faktury.

6.      Kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktury?

7.      Wystawianie faktury do paragonu.

8.      Terminy ogólne wystawienia faktur.

9.      Terminy szczególne wystawiania faktur.

10.  Terminy wystawiania „refaktur”.

11.  Inne dokumenty uznawane za fakturę.

12.  Faktury papierowe a faktury elektroniczne.

13.  Faktura elektroniczna – warunki stosowania.

14.  Metody zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści.

15.  Dokumenty korygujące: faktura a nota korygująca.

16.  Faktury korygujące in plus oraz faktury in minus zgodnie ze zmianami SLIM VAT 1.0.

17.  Anulowanie faktury.

18.  Duplikat faktury.

19.  Zmiany SLIM VAT 2.0 dotyczące faktur (1.10.2021). 

20.  Przechowywanie faktur papierowych i elektronicznych.

21.  Faktura a nowy JPK VAT.

22.  Udostępnianie faktur elektronicznych organom podatkowych – JPK_Fa.

23.  Faktury wewnętrzne i samofakturowanie.

24.  Ryzyko nierzetelnego i wadliwego wystawiana faktur.

 


TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.