Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

EZD Instrukcja Kancelaryjna pod kątem wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD

Instrukcja Kancelaryjna pod kątem wprowadzenia 

systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD

Na życzenie zorganizujemy szkolenie 
w siedzibie 
Państwa firmy. 


TERMIN:   nabór trwa - 1 dzień

                     
 
MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Wysoki poziom zajęć gwarantuje wykładowca 
- praktyk, specjalista z Archiwum Państwowego.


PROGRAM:

 1. Uwagi wstępne do systemu EZD PUW.
 2. Proces wprowadzenia EZD PUW w UMWL.
 3. Postępowanie ze sprawami nie zakończonymi
  przed wprowadzeniem EZD.
 4. Rejestrowanie pism w EZD PUW.
 5. Proces dekretacji.
 6. Zakładanie spraw.
 7. Prowadzenie spraw.
 8. Wysyłka dokumentów tradycyjna i elektroniczna.
 9. Kończenie spraw.
 10. Przekazywanie spraw do archiwum zakładowego.
 11. Postępowanie ze sprawami w związku z reorganizacją UMWL.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.