Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

EXCEL - poziom podstawowy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
na dwudniowy kurs:

N O W O Ś Ć ! ! !
k
Szkolenie:             MS  EXCEL - poziom podstawowy
                 praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
                        
w pracy biurowej

     zajęcia praktyczne przy stanowiskach komputerowych

Termin:: 22 i 23 grudnia 2020r. (godz.10:00)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. Zakres tematyczny umożliwia kursantowi swobodne poruszanie się po arkuszu, stosowanie wbudowanych funkcji, budowanie prostych formuł, analizowanie i prezentowanie danych (wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera). Przedstawione zagadnienia pokazują możliwości MS Excel w codziennej pracy administracyjno-biurowej.


Program kursu:

 

1. Interfejs programu Excel

·         prezentacja menu

·         podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)

·         metody poruszania się po arkuszu

·         podstawowe skróty klawiaturowe

 

2. Wprowadzanie treści

·         wprowadzanie i ukrywanie danych

·         wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek

·         wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)

 

3. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

·         kopiowanie, wklejanie, scalanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek

·         typy danych i formatowanie według typu danych

·         komentarze (wstawianie, wygląd, edycja)

·         formatowanie warunkowe (skala kolorów)

·         edycja graficzna komórek

·         ukrywanie danych

 

4. Formuły

·         wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek

·         podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne (suma, średnia, min, max)

·         adresowanie względne i bezwzględne

·         funkcje logiczne

 

5. Sortowanie danych i filtry

·         wykorzystanie autofiltrów

·         sortowanie standardowe

·         sortowanie niestandardowe

 

6. Sumy częściowe

·         podstawowe funkcje

·         różnice między funkcjami (wartości ukryte)

·         wykorzystanie odpowiednich formuł

 

7. Podstawowa walidacja danych

·         wybór z list rozwijanych

·         listy rozwijane na podstawie innych list

 

8. Śledzenie formuł

·         śledzenie poprzedników

·         śledzenie zależności

 

9. Wykresy

·         podstawowe typy wykresów

·         określanie źródeł danych

·         formatowanie wykresów

 

10. Drukowanie i jego opcje

·         przygotowywanie arkusza do druku
Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.