Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ergonomia stanowisk pracy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu:

ERGONOMIA STANOWISK PRACY
kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

TERMIN:    29 marca  2022r.

  
MIEJSCE:
 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                            - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

                                 lub szkolenie ONLINE  

Uczestnicy: inspektorzy BHP, osoby odpowiedzialne za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, specjaliści z działów inżynierii produkcji, inżynierowie procesów, logistyki wewnętrznej oraz inne osoby, które mają lub chcą mieć wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy

Celem szkolenia jest zapoznanie z kształtowaniem ergonomicznych stanowisk pracy, aby pozwalały efektywnie tę pracę realizwoać uwzględniając czynniki zagrożeń w środowisku.
Poznanie korzyści finansowych i innych płynących z prawidłowo zaprojektowanego stanowiska pracy.

 
Dbając o wysoką efektywność naszych szkoleń zatrudniamy wysokiej rangi specjalistów – praktyków, którzy w praktyczny i przystępny sposób przekazują wiedzę i ćwiczą umiejętności z uczestnikami szkoleń – tak aby po zakończeniu byli oni gotowi do efektywnej i bezpiecznej pracy

 Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków z zakresu prawnej ochrony  pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy - stali, wieloletni wykładowcy EXANDI

Program szkolenia:

1. Ergonomia jako nauka

2. Komponenty ergonomii – ergonomia, a człowiek i otoczenie

3.  Cele i zadania ergonomii

4.  Elementy składowe ergonomii

5.  Układ człowiek - praca

6.  Człowiek, a środowisko:

 • możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy
 • odbiór i przetwarzanie informacji
 • proces postrzegania bodźców wzrokowych
 • percepcja sygnałów słuchowych
 • fizjologia pracy
 • temperament i osobowość, a adaptacja do warunków pracy
 • stresory psychospołeczne w środowisku pracy

7. Czynniki zagrożeń dla człowieka w środowisku

 • analiza zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy
 • wpływ drgań mechanicznych na organizm czlowieka
 • zagrożenie hałasem w środowisku pracy
 • pole elektromagnetyczne
 • elektryczność statyczna
 • prąd elektryczny
 • promieniowanie optyczne
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie jonizujące
 • mikroklimat
 • ciśnienie (podwyższone i obniżone)
 • czynniki mechaniczne 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailemexandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.