Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Emerytury i Renty - świadczenia dla nauczycieli
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

EMERYTURY I RENTY 

 ŚWIADCZENIA  DLA  NAUCZYCIELI

Z  UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO, RENTOWEGO  I WYPADKOWEGO

-  wnioskowanie, ustalanie uprawnień

- obowiązki administracji oświatowej w tym zakresie

Co nauczycielom proponuje system ubezpieczenia społecznego? Jak dokonać najkorzystniejszego wyboru.

Wykładowca  - praktyk, ekspert
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


        TERMIN:    nabór trwa
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Szkolenie skierowne jest do szkół, przedszkoli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych i ośrodków szkolno wychowawczych, oraz innych placówe, w których funkcjonowanie reguluje Karta Nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.      Reorganizacja oświaty, wygaszanie gimnazjów, zmiany w programach nauczania
- to aktualne wyzwania przed którymi stoją nauczyciele. Co nauczycielom proponuje system ubezpieczenia społecznego? Jak dokonać najkorzystniejszego wyboru:

1.     Kiedy można przejść na emeryturę bez względu na wiek? Emerytura wcześniejsza z art. 88 Karty Nauczyciela, warunki wymagane do ustalenia prawa i jej wysokości wg dotychczasowych zasad;

2.    Emerytura wcześniejsza dla nauczyciela szkolnictwa powszechnego i szkolnictwa specjalnego - w związku z przebytym stażem pracy w szczególnych warunkach wg art. 184 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej.  Wysokość ustalona wg zreformowanych zasad.

3.    Emerytura powszechna przysługująca w pełnym wieku emerytalnym.  Jak ustalać wiek emerytalny? Zmiany wchodzące w życie 1.10.2017r.

4.    Emerytura pomostowa dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym;

5.    Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jako specyficzne świadczenie przedemerytalne: Komu i kiedy może być przyznane? Czy ma wpływ na wysokość emerytury w pełnym wieku emerytalnym? Świadczenia przedemerytalne na powszechnych zasadach w przypadku zwolnień z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy;

6.    Renta z tytułu choroby zawodowej jako świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego. Tryb jej przyznania oraz omówienie zasad ustania jej wysokości. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Prawo
do zbiegu świadczeń emerytalnych z rentą z ubezpieczenia wypadkowego;

II.            Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie świadczeń długoterminowych z systemu ubezpieczenia społecznego:

1.    Ćwiczenia z wzorami wniosków o świadczenia, oraz

2.    Praktyczne rady, które pozwolą korzystnie zarządzać uprawnieniami do świadczeń – wybrać najkorzystniejsze;

3.    Kiedy emerytura zreformowana jest korzystniejsze od emerytury z Karty Nauczyciela i dlaczego?

III.          Obowiązki pracodawcy zatrudniającego ubezpieczonego pobierającego wcześniejszą emeryturę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo rentę z tytułu choroby zawodowej. Kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie a kiedy je przeliczyć.

IV.  Konsultacje

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

       - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                     65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.

 


TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.