Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Emerytury i renty - nowości !
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

EMERYTURY I RENTY z ZUS

- UPRAWNIENIA PRACOWNIKA Z TYTUŁU STAŻU PRACY I INWALIDZTWA co warto wiedzieć przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie

Obowiązki zakładu pracy wobec pracownika

TERMIN:   nabór trwa


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:

Jakie przygotować dokumenty, aby otrzymać świadczenie emerytalno-rentowe?

Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Komu przysługują emerytury pomostowe?

Dla kogo są emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze?

Czym jest rekompensata pracownicza z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Jak podwyższyć swoją emeryturę? Postępowanie odwoławcze w ZUS.

Emerytura mama +. Świadczenie uzupełniające.

Obowiązki zakładu pracy wobec pracownika.

 Najnowsze zmiany w przepisach emerytalnych.

Najnowsze zmiany w przepisach emerytalnych.

WYKŁADOWCA:

Specjalista w dziedzinie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

W tym panelu: Czym jest emerytura powszechna?  Omówienie warunków nabycia prawa do emerytury. Jak wyliczany jest kapitał początkowy. Co to jest emerytura z urzędu? Komu przysługuje?
Czym są  okresowe emerytury kapitałowe? Emerytury docelowe.

Kiedy przysługuje renta tytułu niezdolności do pracy, a kiedy renta wypadkowa? Czym jest renta chorobowa? Kiedy przysługuje renta rodzinna?  Sposoby wyliczenia  świadczeń.

Panel emerytalno-rentowy, a w nim kapitał początkowy jako warunek przyszłej emerytury. Ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Renta inwalidzka – czym jest zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia. Kompletowanie dokumentów jakie należy złożyć, czy zawsze musimy złożyć wniosek o emeryturę. 

Czy zakład pracy zawsze musi wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu. Co w sytuacji gdy nie mamy dokumentów, gdzie szukać dokumentów kiedy zakład nie istnieje.

2.  Świadczenia przedemerytalne, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, emerytury pomostowe, rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

W tym panelu: Uprawnienia do  świadczenia przedemerytalnego,  niezbędna dokumentacja.

Czym jest emerytura pomostowa, szczególne  obowiązki zakładu pracy, świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Uprawnienia dotyczące takiej emerytury.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jako zwiększenie emerytury powszechnej.

Panel poświęcony świadczeniom wcześniejszym wypłacanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach, obowiązki zakładu pracy wynikające z zatrudnienia pracowników w szczególnych warunkach.

3.   Uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego -  emerytura mama +, świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych.

4.  Postępowanie odwoławcze. Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z decyzją ZUS?
W tym panelu
: Jak złożyć odwołanie? Termin złożenia odwołania. Co dzieje się z odwołaniem?
Jak wygląda postępowanie odwoławcze? Panel informacyjny poświęcony odwołaniom. Jak złożyć odwołanie od decyzji, do kogo powinno być kierowane, ważne terminy, praktyczne porady. Konsultacje.


5.      Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów w 2020.

6.      Emerytura stażowa - projektowane zmiany.

7.      Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.