Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Emerytury i renty - nowości !
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

EMERYTURY I RENTY z ZUS

- UPRAWNIENIA PRACOWNIKA Z TYTUŁU STAŻU PRACY I INWALIDZTWA co warto wiedzieć przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie

- ZMIANY DOTYCZĄCE OSÓB URODZONYCH w 1953r.

TERMIN:   21 października 2020r.  godz. 10.00


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:

Jakie przygotować dokumenty, aby otrzymać świadczenie emerytalno-rentowe?
Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?
Komu przysługują emerytury pomostowe?
Dla kogo są emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze?
Czym jest rekompensata pracownicza z tytułu pracy w szczególnych warunkach?
Jak podwyższyć swoją emeryturę? Postępowanie odwoławcze w ZUS.
Emerytura mama +. Świadczenie uzupełniające.
Obowiązki zakładu pracy wobec pracownika.
Jak podwyższyć świadczenie będąc urodzonym w 1953r.? Komu przysługuje przeliczenie emerytury?
Kiedy ZUS wypłaci wyrównanie? Jaki złożyć wniosek o przeliczenie będąc urodzonym w 1953?
Najnowsze zmiany w przepisach emerytalnych.

WYKŁADOWCA:

Specjalista w dziedzinie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

W tym panelu: Czym jest emerytura powszechna?  Omówienie warunków nabycia prawa do emerytury. Jak wyliczany jest kapitał początkowy. Co to jest emerytura z urzędu? Komu przysługuje? Czym są  okresowe emerytury kapitałowe? Emerytury docelowe.

Kiedy przysługuje renta tytułu niezdolności do pracy, a kiedy renta wypadkowa? Czym jest renta chorobowa?

Kiedy przysługuje renta rodzinna?  Sposoby wyliczenia  świadczeń.
Panel emerytalno-rentowy, a w nim kapitał początkowy jako warunek przyszłej emerytury. Ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Renta inwalidzka – czym jest zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia. Kompletowanie dokumentów jakie należy złożyć, czy zawsze musimy złożyć wniosek o emeryturę. 

Czy zakład pracy zawsze musi wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu. Co w sytuacji gdy nie mamy dokumentów, gdzie szukać dokumentów kiedy zakład nie istnieje.

2. Świadczenia przedemerytalne, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, emerytury pomostowe, rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

W tym panelu: Uprawnienia do  świadczenia przedemerytalnego,  niezbędna dokumentacja.
Czym jest emerytura pomostowa, szczególne  obowiązki zakładu pracy, świadectwo pracy w szczególnych warunkach.

Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Uprawnienia dotyczące takiej emerytury.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jako zwiększenie emerytury powszechnej.

Panel poświęcony świadczeniom wcześniejszym wypłacanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach, obowiązki zakładu pracy wynikające z zatrudnienia pracowników w szczególnych warunkach.

3. Uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego -  emerytura mama + świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych;

4.  Postępowanie odwoławcze. Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z decyzją ZUS?
W tym panelu: Jak złożyć odwołanie? Termin złożenia odwołania. Co dzieje się z odwołaniem? Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Panel informacyjny poświęcony odwołaniom. Jak złożyć odwołanie od decyzji, do kogo powinno być kierowane, ważne terminy, praktyczne porady. Konsultacje.

5. Zmiany dotyczące emerytów urodzonych w 1953 r. Jak uzyskać wyższą emeryturę? Czy muszę złożyć wniosek aby uzyskać wyższe świadczenie? Kiedy wyrównanie? 

6. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 12 października 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  7, 16, 21, 28  października 2020r.
TERMIN:   7, 16, 21, 28 października 2020r.
TERMIN :  12 października  2020r.