Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Emerytury i renty - nowości !
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

EMERYTURY I RENTY praktycznie

- OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY, UPRAWNIENIA PRACOWNIKA

- PRACOWNICZE  PLANY KAPITAŁOWE

TERMIN:   23 lipca 2020r.  godz. 10.00


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:

Jak efektywnie współpracować z ZUS? Co należałoby przygotować, aby otrzymać świadczenie emerytalno-rentowe w optymalnej wysokości? Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Czym są świadczenia przedemerytalne, komu przysługują emerytury pomostowe? Obowiązki zakładu pracy z tym związane. Dla kogo są emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze? Czym jest rekompensata pracownicza z tytułu pracy w szczególnych warunkach? Jakie świadczenia przysługują nauczycielom, wychowawcom, pracownikom pedagogicznym? Postępowanie odwoławcze w ZUS.

Pracownicze Plany Kapitałowe.

WYKŁADOWCA:

Specjalista w dziedzinie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Co przygotować, aby otrzymać świadczenie emerytalno – rentowe w optymalnej wysokości?

W tym panelu: kompletowanie wniosku o świadczenie, weryfikacja formularzu o świadczenie, emerytalne, rentowe, rodzinne. Obowiązki zakładu pracy w zakresie kompletowania wniosku. Czy zakład pracy zawsze musi przygotować zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu? (!)  E - Akta a emerytura. Gdzie szukać dokumentów gdy zakład nie istnieje.

Panel ten poświęcony jest kompletowaniu dokumentów jakie złożyć w celu otrzymania świadczenia z ZUS. Gdzie szukać, jak poprawnie wypełnić formularze – o emeryturę, rentę inwalidzką? czy zawsze należy złożyć  wniosek, co w przypadku braku dokumentów.

2.     Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

W tym panelu: Czym jest emerytura powszechna?  Omówienie warunków nabycia prawa do emerytury. Jak wyliczany jest kapitał początkowy. Co to jest emerytura z urzędu? Komu przysługuje? Czym są  okresowe emerytury kapitałowe? Emerytury docelowe. Kiedy przysługuje renta tytułu niezdolności do pracy, a kiedy renta wypadkowa? Czym jest renta chorobowa? Kiedy przysługuje renta rodzinna? Sposoby wyliczenia tych świadczeń.

Panel emerytalno-rentowy, a w nim kapitał początkowy jako warunek przyszłej emerytury. Ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Renta inwalidzka – czym jest zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia.

3.     Świadczenia przedemerytalne, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, emerytury pomostowe, rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

W tym panelu: Uprawnienia do  świadczenia przedemerytalnego,  niezbędna dokumentacja. Czym jest emerytura pomostowa, szczególne  obowiązki zakładu pracy, świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Plusy i minusy dotyczące pobierania takiej emerytury. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jako zwiększenie emerytury powszechnej.

Panel poświęcony świadczeniom wcześniejszym wypłacanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach, obowiązki zakładu pracy wynikające z zatrudnienia pracowników w szczególnych warunkach.

4.   Jesteś nauczycielem, wychowawcą, pracownikiem pedagogicznym- ten panel jest dla ciebie.

W tym panelu: Nauczycielskie świadczenie przedemerytalne, komu przysługuje, jakie warunki należy spełnić?  Jak ustalany jest staż pracy nauczycielskiej,  kiedy złożyć wniosek? Jak długo przysługuje świadczenie? Emerytura bez względu na wiek  na podstawie Karty Nauczyciela – warunki do spełnienia? Co z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Panel kierowany jest do nauczycieli, konsultacje dotyczą świadczeń w perspektywie podwyższonego wieku emerytalnego, jakie możliwości wynikają z przepisów dla osób nieuprawnionych do emerytury nauczycielskiej? Świadczenie kompensacyjne jako możliwość wcześniejszego odejścia ze szkoły. 

5.   Postępowanie odwoławcze. Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z decyzją ZUS?
W tym panelu
: Jak złożyć odwołanie? Termin złożenia odwołania. Co dzieje się z odwołaniem? Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Panel informacyjny poświęcony odwołaniom. Jak złożyć odwołanie od decyzji, do kogo powinno być kierowane, ważne terminy, praktyczne porady. Konsultacje.

6.   Pracownicze Plany Kapitałowe – wybrane zagadnienia.

7. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.