Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Emerytury i renty - nowości !
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

EMERYTURY  I  RENTY  PO ZMIANACH 
 

Co należy przygotować, kiedy pracownik odchodzi
na emeryturę ?


! Przykłady związane z kompletowaniem wniosków
o emerytury i renty !


Wykładowca - praktyk ekspert
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


TERMIN:     5 czerwca 2019r.   godz. 1000 
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu Warto poznać szczegóły, jak współpracować z ZUS aby osiągać optymalne rozwiązania, warto poznać nowe regulacje aby uniknąć wpadek.


Program seminarium:

Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2018r.
! Kiedy warto przejść na emeryturę ?
! Kiedy złożyć wniosek ?


1.  Co to są emerytury dotychczasowe i zreformowane? Warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej, emerytury częściowej, emerytury z urzędu, emerytury kapitałowej okresowej i docelowej, emerytury pomostowej,  renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej), renty rodzinnej. Zmiany wprowadzone ustawą z 16.11.2016r. obniżającą wiek emerytalny – jakie korzyści i jakie zagrożenia mogą z tych zmian wynikać?

 

2. Zmiany legislacyjne, w zakresie ustalania lub przeliczania kapitału początkowego, mające istotny wpływ na wysokość emerytury zreformowanej. Jakie dokumenty i kiedy sporządza pracodawca?

3.   Emerytura wcześniejsza dla pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Ocena poprawności wystawiania przez pracodawców Świadectwa pracy w szczególnych warunkach,
dla pracujących na stanowiskach wymienionych w wykazach branżowych. Omówienie wybranych zarządzeń.
Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej wysokość emerytury, a jeśli tak to od czego to zależy?

4.   Co dla ubezpieczonych  oznaczają  zmiany dotyczące OFE? Kiedy przysługuje wypłata gwarantowana, czyli wszystko o dziedziczeniu środków z OFE?  Wskazanie lub zmiana osób uposażonych , którzy nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej. Okresowe emerytury kapitałowe dla kobiet i docelowe w męskim wieku emerytalnym.
Omówienie na przykładach trybu wnioskowania o wypłatę gwarantowaną.

5.  Jak ustala się i od czego zależy wysokość świadczenia zreformowanego dotychczasowego?
Okresy składkowe i nieskładkowe, podstawa wymiaru emerytur i rent, wartość kapitału początkowego. Dokumentowanie przebiegu ubezpieczenia wpływające na wysokość świadczeń. Kiedy świadczenie może być przeliczone i jakie dowody powinien dostarczyć pracodawca?

6.   Postępowanie w sprawach emerytalno – rentowych, obowiązki płatnika składek w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia. Omówienie przykładów i zagrożeń przy kompletowaniu wniosków o świadczenia, mogących wpływać na prawo i wysokość świadczenia.  

7.  Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym w sytuacji zmian organizacyjnych, likwidacji
czy reorganizacji?
Przedstawienie świadczeń poza ubezpieczeniowych, w tym warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego czy renty socjalnej. 

8. Pracujący emeryci i renciści – obowiązki płatnika składek wobec ZUS. Wariantowanie rozliczanie przychodu
ze szczególnym uwzględnieniem okresu nabycia prawa i osiągania pełnego wieku emerytalnego. 

 

9. DRUK ZUS Rp-7 - jak prawidłowo wypełnić ?  10. Omówienie przykładów związanych z:

  • kompletowaniem wniosków o emerytury i renty,
  • Omówienie „ścieżki wnioskowania o świadczenie”
  • przygotowaniem dokumentów ustalających prawo i  wysokość świadczenia,
  • dowody zastępcze, zeznania świadków, dane z konta ubezpieczonego.

11. Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.