Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

E - AKTA ! Dokumentacja pracownicza od 2019r.
 
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie, gdzie problematykę E-AKT wyjaśnią eksperci z Państowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !

 

Dokumentacja pracownicza od 2019r.
E - AKTA !
 
! Wykład ekspertów z PIP i ZUS !

- zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

       - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
 

 

 TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu


CZĘŚĆ I PRAWO PRACY

WYKŁAD: ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy

1.     Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.

2.     Zmiany w Kodeksie pracy związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej  (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357). Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej. Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

3.      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10.12.2018r. – przepisy przejściowe i zasady ogólne

4.      Akta osobowe pracowników w 2019r. Nowy podział akt osobowych (4 części). Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.

5.      Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Wykaz tych dokumentów i forma prowadzenia tej dokumentacji. Ewidencja czasu pracy. Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Karta (lista wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych). Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji.

6.      Stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące dokumentacji pracowniczej.

7.      Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładam

8.      Konsultacje.

CZĘŚĆ IIZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


WYKŁAD: ekspert z ZUS !

  1. Korzyści wynikające ze skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  2. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych, sposobie ich wypełnienia,
  3. Nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA – zasady ich wypełniania
  4. Zmiany w programie Płatnik,
  5. Sposoby wykorzystania nowych danych przekazywanych do ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości niektórych świadczeń,
  6. Zmiany w dokumentowaniu podstawy wymiaru świadczeń oraz okresów ubezpieczenia w tym szczególnych okresów pracy.
  7. Konsultacje.

TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.