Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Dostosowanie maszyn do wymagań BHP
 Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy
"EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

  ! OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW w zakresie
       DOSTOSOWANIA MASZYN

                 DO WYMAGAŃ BHP !
-wymagania dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa)
oraz eksploatowanych (dyrektywa narzędziowa)
    Czy wiesz, że DRABINA to też maszyna?
 

TERMIN:   10 marca 2022 r.  godz. 10oo

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23        
                                   - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu 

Szkolenie skierowane jest do:
 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli,
 • importerów, dystrybutorów i sprzedawców maszyn,
 • pracowników służb technicznych odpowiedzialnych               za utrzymanie ruchu w zakładach,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za zakup nowych maszyn,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za planowanie remontów i modernizacji maszyn,
 • konstruktorów, projektantów i producentów maszyn.
---------------------------------------------------------------------
Szkolenie skupia się na wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla maszyn:
 • maszyn nowych (europejska dyrektywa maszynowa) i
 • tzw. maszyn starych (objętych europejską dyrektywą narzędziową).
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej, niezbędnej do samodzielnego rozróżnienia wymagań dla maszyn oraz oceny spełniania wymagań
przez maszyny
wprowadzone do obrotu lub użytkowania (wymagania zasadnicze - dyrektywa maszynowa),
czy też znajdujące się w eksploatacji
(minimalne wymagania - dyrektywa narzędziowa).

Program szkolenia:

1.      Koncepcja ogólna kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn - podział wymagań dla maszyn (dyrektywa maszynowa i dyrektywa narzędziowa):

 • wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa maszyn;
 •  „maszyny nowe” - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn - Nowa Dyrektywa Maszynowa2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);
 • „maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy” – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywa Narzędziowa  2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.);
 • pojęcie maszyny nieukończonej;
 • pojęcie maszyn zespolonych;
 • remont a modernizacja maszyny

2.      Wprowadzenie do systemu oceny zgodności wyrobów:

 •  system oceny zgodności;
 • system kontroli wyrobów w Polsce - Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku;
 •  odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ocenie zgodności

3.  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla maszyn nowych - dyrektywa maszynowa:

 • definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej;
 • wymagania w zakresie oznakowania maszyn;
 • wymagania dotyczące deklaracji zgodności maszyny;
 • wymagania dotyczące instrukcji użytkowania maszyny;
 • wymagania w zakresie dokumentacji technicznej maszyny;
 • wybrane wymagania w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn;
 • procedury oceny zgodności maszyn;
 • rola norm zharmonizowanych w ocenie zgodności maszyn;

4.      Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn – dyrektywa narzędziowa:

 • definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy narzędziowej;
 •  ogólne zasady dostosowania maszyny do minimalnych wymagań;
 •  wybrane minimalne wymagania dla maszyn;
 • kontrole maszyn;
 • instrukcje dotyczące maszyn;

5.    Proces oceny i redukcji ryzyka podczas projektowania i eksploatacji maszyn:

 • analiza ryzyka (zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, ewaluacja i akceptowalność ryzyka);
 • metody  redukcji  ryzyka  (konstrukcje  wewnętrznie  bezpieczne;  środki  ochronne - urządzenia ochronne   odgradzające  oraz  urządzenia  ochronne  nieodgradzające;  środki  informowania  i ostrzegania)

6.   Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego drabin.

Ponadto: 

Ćwiczenia na przykładach:

 • ocena prawidłowości i kompletności oznaczenia maszyn;
 • ocena prawidłowości treści i formy deklaracji zgodności maszyny;
 • ocena prawidłowości treści i formy instrukcji użytkowania maszyny;
 • zapoznanie z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn.

7.    Pytania, dyskusja, konsultacje