Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

DOKUMENTACJA KADROWA - rewolucyjne zmiany
 

Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI
w Zielonej Górze
zaprasza na JEDNODNIOWE seminarium:

REWOLUCYJNE ZMIANY  
W DOKUMENTACJI KADROWEJ

«        skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

«        zmiany dotyczące  zasad prowadzenia akt osobowych od 2019 roku!
 

TERMIN:   17 stycznia 2019r.

Miejsce:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja, w tym:

 • zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia,
 • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • nowy dokument informacyjny wydawany w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • nowe obowiązki wobec ubezpieczonego i wobec ZUS – raport informacyjny,
 • zmiany w okresie przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie
 • których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • nowe wymagania wobec przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
 • przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

2.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018r., w tym:

 • nowe, CZTERY części akt osobowych od 2019 r.,
 • nowa organizacja dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych od 2019 r.?
 • nowe zasady usuwania z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową,
 • obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne!
 • ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej od 2019 r.
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej od 2019 r.
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi od 2019 r.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji od 2019 r. – TERMINY!
 • komu można będzie wydać dokumentację pracowniczą  od 2019 r.?
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej od 2019 – TERMINY!
 • ILE CZASU PRZEWIDZIANO NA DOSTOSOWANIE SIĘ PRACODAWCÓW DO NOWYCH WYMAGAŃ – WAŻNE TERMINY!
 • czy będzie trzeba porządkować akta archiwalne według nowych zasad?
 • co zrobić z kartą ewidencji czasu pracy prowadzoną dla danego pracownika w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia?

3.    Skutki prawne dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, związane
z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy!

4.    Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w aspekcie odpowiedzi na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r.

5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

6.    Ustawa z 04.10.2018  r. o pracowniczych planach kapitałowych podpisany przez Prezydenta!
– informacja sygnalna.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.
TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.