Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"
w Zielonej Górze   z a p r a s z a   do udziału
w
DZIESIĘCIODNIOWYM szkoleniu:


SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW wykonujących ZADANIA SŁUŻBY BHP
dające uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zadań służb bhp
TERMIN:    nabór trwa (10 dni)

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                       
  - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

UWAGA
Zzmiany w Kodeksie pracy:
  • art. 23711par. 1 - ziększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznycm, z obecnego limitu 20 pracowników
UCZESTNICY: pracodawcy, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKŁADOWCA: najlepszy, wielokrotnie sprawdzony wykładowca - praktyk z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy gwarantujący wysoki poziom wykładów.

CELEM SZKOLENIA jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz choró zawodowych a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
·  pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”
                        
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
·   faxem:                (068) 324-35-90
·   
skan e-mailem:   
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
 
BZ WBK S.A. O/ Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia ………………………… w Zielonej Górze) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie szkolenia po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w szkoleniu oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
na szkolenie. Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później
niż 7 dni roboczych  przed datą szkolenia!
Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia
od zapłaty w pełnej wysokości.