Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG
- delegowanie pracowników do krajów UE
- delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
na terytorium Polski
Aktualny stan prawny. Projektowane zmiany.

TERMIN:  22 września 2020r.
            

MIEJSCE:  Zielona Góraul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 

« CELEM SZKOLENIA jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi delegowania pracowników do krajów UE oraz delegowania pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski -nowa regulacja w prawie polskim.


Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni  wykładowcy – prawnicy z  Państwowej Inspekcji Pracy posiadający wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia:

 

  • Delegowanie pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski, przez pracodawców zagranicznych: obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP, stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim , przepisy karne. 
  • Delegowanie pracowników polskich: definicja podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowej, świadczenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej. 
  • Delegowanie kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym. 
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 11/15 z dn. 24.11.2016r. 
  • Delegowanie do kraju UE. 
  • Kierunki projektowanych zmian przepisów UE w sprawie delegowania pracowników dot. przewoźników drogowych. 
  • Aktualny stan prac Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego nad propozycjami zmian przepisów dotyczących przewoźników drogowych.
  • Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.