Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy kierowców - przepisy krajowe i unijne - ITD
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE

szkolenie STACJONARNE
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza  kadrę kierowniczą, pracowników firm transporotwych, kierowników na seminarium szkoleniowe:

szkolenie online lub stacjonarne ! 

 

CZAS PRACY KIEROWCÓW w 2022 r.

JAK ZARZĄDZAĆ OPERACJAMI PRZEWOZOWYMI, ABY NIE PŁACIĆ KAR

PAKIET MOBILNOŚCI

poważne zmiany dotyczące min. odpoczynków tygodniowych, czasów prowadzenia pojazdów

 


TERMIN: nabór trwa


MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                              - s
ala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Wykładowca: 

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy wykładowca – praktyk, ekspert Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wlkp.


1.   Wiadomości podstawowe: cel stosowania ograniczeń, wpływ zmęczenia na bezpieczeństwo kierowcy, odpowiedzialność za naruszenia.

2.   Zmiany w przepisach wprowadzone 20 sierpnia 2020 r. tzw. „PAKIETEM MOBILNOSCI”, inne zasady odbierania odpoczynków tygodniowych, możliwość przedłużenia jazdy dziennej, obostrzenia dotyczące noclegów kierowców itp.

3.  Wyłączenia ze stosowania przepisów: wyłączenia ze  stosowania rozp. 561/2006, wyłączenia dodatkowe.

4.  Przepisy prawa: AETR i przepisy unijne, podstawowe akty prawne, skutki nieznajomości przepisów.

5.  Zasady stosowania przepisów rozp. 561/2006: dzienny czas jazdy, tygodniowy okres aktywności, zmiana robocza a doba, inne okresy aktywności, praca w załogach, tygodniowy czas jazdy i pracy, dwutygodniowy czas jazdy, przerwy w jeździe, zapewnienie właściwego parkingu na przerwę, przerwy w jeździe, przerwy w załodze, odpoczynki dzienne, odpoczynki tygodniowe, wyjątki dla kierowców autobusów, wyjątki – odpoczynek dzielony i promowy, stosowanie art. 12 rozp. 561/2006 – odstępstwo od przepisów, planowanie przewozu, wykroczenia, kogo dotyczą normy.

6.  Urządzenia rejestrujące (tachografy analogowe): zasady stosowania tachografów, podział tachografów, schemat budowy zewn. tachografu, Siemens Kienzle 1318, VDO FTCO 1319, Kienzle 1324, Moto Meter EGK100, dobór wykresówki do tachografu, archiwizacja wykresówek wymagana przepisami, prawidłowe używanie wykresówek, kontrola drogowa, rejestracja aktywności poza pojazdem, właściwe ustawienie czasu, ustawienie okresu aktywności, postępowanie w przypadku uszkodzenia tachogafu, załoga dwuosobowa, kontrola okresowa, co rejestruje tachograf, użytkowanie wykresówek, dokumentacja kierowcy, zmiana pojazdu, fałszowanie zapisów, rejestracja błędów, wykorzystanie zapisu z tachografu analogowego – inne opcje.

 

7.  Urządzenia rejestrujące (tachografy cyfrowe): składniki systemu cyfrowego, karta kierowcy – jak uzyskać i omówienie stosowania, rodzaje kart to TC, typy tachografów cyfrowych, obsługa urządzenia, blokowanie tachografu, pobierania danych, główne obowiązki kierowcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, główne obowiązki przedsiębiorcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, kontrole okresowe, rozpoczęcie użytkowania i obsługa tachografu, wpisy manualne, sposób zapisu, zakończenie dnia pracy, załoga dwuosobowa, wyjmowanie karty, obsługa drukarki, wydruki, czas UTC, tryby specjalne, sporządzanie wydruków, informacje na temat błędów i ostrzeżeń, piktogramy, manipulacje.

 

8.  Konsultacje.

 

SZKOLENIE / SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

 

-       przedsiębiorcy zatrudniający kierowców wykonujących przewozy drogowe,

-       osoby zarządzające operacjami transportowymi w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe,

-       osoby nadzorujące pracę kierowców / koordynujące pracę kierowców w przedsiębiorstwach transportowych,

 

-       kierowcy wykonujący przewozy drogowe.

                                   szkolenie online - jak to działa? 

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.