Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy kierowców - ITD
   Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w seminarium szkoleniowym:


CZAS PRACY KIEROWCÓW

JAK ZARZĄDZAĆ OPERACJAMI PRZEWOZOWYMI, ABY NIE PŁACIĆ KAR

NAJNOWSZE ZMIANY
W ZAŁĄCZNIKACH DO USTAWY
O TRANSPORCIE DROGOWYM

REWOLUCJA W SPOSOBIE KARANIA

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYH TRANSPORTEM

Termin:     26,27,28 lutego i 1 marca 2019r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, 
BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, 
bilard, tenis stołowy

SZKOLENIE / SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

  • przedsiębiorcy zatrudniający kierowców wykonujących przewozy drogowe,
  • osoby zarządzające operacjami transportowymi
  • w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe,
  • osoby nadzorujące pracę kierowców / koordynujące pracę kierowców w przedsiębiorstwach transportowych,
  • kierowcy wykonujący przewozy drogowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Wiadomości podstawowe: cel stosowania ograniczeń, wpływ zmęczenia na bezpieczeństwo kierowcy, odpowiedzialność za naruszenia. 

2.   Wyłączenia ze stosowania przepisów: wyłączenia ze  stosowania rozp. 561/2006, wyłączenia dodatkowe.

3.  Przepisy prawa: AETR i przepisy unijne, podstawowe akty prawne, skutki nieznajomości przepisów.

4.  Zasady stosowania przepisów rozp. 561/2006: dzienny czas jazdy, tygodniowy okres aktywności, zmiana robocza a doba, inne okresy aktywności, praca w załogach, tygodniowy czas jazdy i pracy, dwutygodniowy czas jazdy, przerwy w jeździe, zapewnienie właściwego parkingu na przerwę, przerwy w jeździe, przerwy w załodze, odpoczynki dzienne, odpoczynki tygodniowe, wyjątki dla kierowców autobusów, wyjątki – odpoczynek dzielony i promowy, stosowanie art. 12 rozp. 561/2006 – odstępstwo od przepisów, planowanie przewozu, wykroczenia, kogo dotyczą normy.

5.  Urządzenia rejestrujące (tachografy analogowe): zasady stosowania tachografów, podział tachografów, schemat budowy zewn. tachografu, Siemens Kienzle 1318, VDO FTCO 1319, Kienzle 1324, Moto Meter EGK100, dobór wykresówki do tachografu, archiwizacja wykresówek wymagana przepisami, prawidłowe używanie wykresówek, kontrola drogowa, rejestracja aktywności poza pojazdem, właściwe ustawienie czasu, ustawienie okresu aktywności, postępowanie w przypadku uszkodzenia tachogafu, załoga dwuosobowa, kontrola okresowa, co rejestruje tachograf, użytkowanie wykresówek, dokumentacja kierowcy, zmiana pojazdu, fałszowanie zapisów, rejestracja błędów, wykorzystanie zapisu z tachografu analogowego – inne opcje.

6.  Urządzenia rejestrujące (tachografy cyfrowe): składniki systemu cyfrowego, karta kierowcy – jak uzyskać i omówienie stosowania, rodzaje kart to TC, typy tachografów cyfrowych, obsługa urządzenia, blokowanie tachografu, pobierania danych, główne obowiązki kierowcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, główne obowiązki przedsiębiorcy wynikające z używania tachografu cyfrowego, kontrole okresowe, rozpoczęcie użytkowania i obsługa tachografu, wpisy manualne, sposób zapisu, zakończenie dnia pracy, załoga dwuosobowa, wyjmowanie karty, obsługa drukarki, wydruki, czas UTC, tryby specjalne, sporządzanie wydruków, informacje na temat błędów i ostrzeżeń, piktogramy, manipulacje.

7.  Zmiany w ustawie o transporcie drogowym: od 3 września 2018 r. obowiązuje nowa wersja załączników do ustawy o transporcie drogowym, sankcjonujących naruszenia ustawy, w podziale na odpowiedzialność kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem. Rewolucyjne zmiany nakładające kary na zarządzającego operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie na zasadzie postępowania administracyjnego, kary nakładane min. za zły stan techniczny pojazdu, brak badań technicznych liczone w tysiącach złotych !! Taryfikator został dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i zawiera podział naruszeń na poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN). Pojawiły się kary za naruszenia, których do tej pory w Polsce nie sankcjonowano, min. za brak wpisu kraju rozpoczęcia / zakończenia pracy w tachografie cyfrowym i wiele innych !!!

8.  Przewidywane zmiany w przepisach – omówienie planowanych zmian w przepisach na terenie Unii Europejskiej oraz RP.

9.    Konsultacje: czas poświęcony na dyskusje oraz omówienie zapytań uczestników szkolenia.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90


TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.