Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy kierowców - 1 dzień - PIP

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"
zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


             CZAS PRACY KIEROWCÓW - PIP
               ZATRUDNIANIE KIEROWCÓW

            Jakie są najczęstsze błędy przy rozliczaniu 
                           nadgodzin kierowców ?

                               -  atualny stan prawny

TERMIN: 24 marca 2021r. godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców: przedsiębiorcy związani z branżą transportową, księgowe oraz kadrowe w firmach przewozowych.

 

Zapraszamy również kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy i powinni być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców.

 

Szkolenie ma na celu przede wszystkim zapoznanie 
uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy kierowcy, czasem prowadzenia pojazdów i związanych z tym przerw i odpoczynków zawartych w regulacjach krajowych.


Szkolenie służyć ma także zaktualizowaniu i odświeżeniu wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców.

 

Wykładowca: 

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy, wielokrotnie sprawdzeny wykładowca - praktyk,
ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.PROGRAM SEMINARIUM:


         Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na

 stanowisko kierowcy.
 • Dokumentacja, akta kierowcy (badania, uprawnienia, szkolenia, zaświadczenia itp.).
 • Pojęcie czasu pracy kierowców oraz dyżurów.
 • Doba , tydzień i praca w porze nocnej w rozumieniu przepisów o czasie pracy kierowców.
 • Równoważny, zadaniowy oraz przerywany czas pracy kierowców.
 • Rozliczenie godzin nadliczbowych czasem wolnym w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Przepisy międzynarodowe, unijne, krajowe i wewnątrzzakładowe.

Obowiązek zwrotu kosztów noclegów kierowców. Najnowsze uregulowania prawne w sprawie zasad rekompensowania noclegu kierowcy

       PODRÓŻE SŁUŻBOWE – nowelizacja przepisów.
 • podróże służbowe ( diety, ryczałty noclegowe i inne należności) w świetle nowego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych 
 • wyroki sądowe dotyczące ryczałtów noclegowych mimo zapewnienia noclegu w kabinie pojazdu.
 • Planowane kierunki zmian w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców.
 • Różnice w przepisach w stosunku do Kodeksu pracy.
     Ustawa  o czasie pracy kierowców.
 • Określenie pory nocnej (zakaz pracy w porze nocnej),
 • Indywidualny rozkład czasu, 
 • System równoważny czasu pracy,
 • Zadaniowy czas pracy,
 • Pisemne oświadczenie kierowców,
 • Ewidencje czasu pracy kierowców,
         Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy – przepisy obowiązujące  (umowy zlecenia, działalność gospodarcza, samozatrudnienie).
 • Normy czasów pracy,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy przedsiębiorcy,
 • Do kogo należy obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy przedsiębiorcy.
        Przepisów UE obowiązujące w transporcie drogowym.
 • Nowe przepisy dotyczące transportu drogowego w UE regulujące:
 • Uprawnienia do wykonywania działalności przewozowej
 • Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika
 • Kompetencje zawodowe
    Czas jazdy, przerw, odpoczynków na podstawie
     rozporządzenia unijnego (WE) nr 561/2006.
 • Omówienie przepisu na podstawie rozporządzenia unijnego (WE) nr 561/2006.
 • Zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu.
 • Stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w nawiązaniu z ustawą o czasie pracy kierowców.
 • Które przepisy stosujemy w zakresie odpoczynku: krajowe czy unijne? Limit czasu pracy i jazdy dla kierowcy pracującego w porze nocnej.
     Status pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy wykonujących jednocześnie zadania związane ze stanowiskiem pracy kierowców. Prawidłowa organizacja pracy dla ww. osób.

     Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na
      stanowisko kierowcy.
 • Dokumentacja, akta kierowcy (badania, uprawnienia, szkolenia, zaświadczenia itp.).
 • Pojęcie czasu pracy kierowców oraz dyżurów.
 • Doba , tydzień i praca w porze nocnej w rozumieniu przepisów o czasie pracy kierowców.
 • Równoważny, zadaniowy oraz przerywany czas pracy kierowców.
 • Rozliczenie godzin nadliczbowych czasem wolnym w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Przepisy międzynarodowe, unijne, krajowe i wewnątrzzakładowe.
    Kierunki projektowanych zmian w przepisach prawa               
     dotyczącychczasu pracy kierowców.

     Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 23 marca 2021r.
TERMIN: 10 marca  2021r.           TERMIN:  10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN:   10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN :  23 marca 2021r.