Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy kierowców - 1 dzień - PIP

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"
zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


             CZAS PRACY KIEROWCÓW - PIP

Zasady zatrudniania pracowników
na stanowisku kierowcy
 ! Nowe regulacje PAKIETU MOBILNOŚCI od 2 lutego 2022r.

TERMIN: 27 stycznia 2022r. godz. 1000


MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców: przedsiębiorcy związani z branżą transportową, księgowe oraz kadrowe w firmach przewozowych.

 

Zapraszamy również kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy i powinni być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców.

 

Szkolenie ma na celu przede wszystkim zapoznanie 
uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy kierowcy, czasem prowadzenia pojazdów i związanych z tym przerw i odpoczynków zawartych w regulacjach krajowych.


Szkolenie służyć ma także zaktualizowaniu i odświeżeniu wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców.

 

Wykładowca: 

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy, wielokrotnie sprawdzeny wykładowca - praktyk,
ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.


Podczas szkolenia omówiona będzie problematyka czasu pracy kierowców na przykładzie konkretnych przypadków.

PROGRAM SEMINARIUM:

1.      Ustawa o czasie pracy kierowców.

 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • systemy czasu pracy: równoważny, zadaniowy, przerywany,
 • Pisemne oświadczenie kierowców,
 • Ewidencje czasu pracy kierowców,
 • Określenie pory nocnej wynikającej z ustawy o czasie pracy kierowców i Kodeksu pracy.

2.      Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy – przepisy obowiązujące (umowy zlecenia, działalność gospodarcza, samozatrudnienie).

 • Normy czasu pracy,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy ww. kierowców.

3.      Normy prawne związane z zatrudnianiem pracowników na stanowisku kierowcy.

 • Dokumentacja, akta kierowcy (badania, uprawnienia, szkolenia, zaświadczenia itp.),
 • Równoważny, zadaniowy oraz przerywany czas pracy kierowców,
 • Planowanie czasu pracy dla kierowców, tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
 • Rozkłady czasu pracy,
 • Pojęcie czasu pracy kierowców oraz dyżurów,
 • Ograniczenia pracy w nadgodzinach i w porze nocnej dla kierowców,
 • Kierowcy samochodów osobowych (tzw. szoferzy),
 • Doba, tydzień w rozumieniu przepisów o czasie pracy kierowców,
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Przepisy międzynarodowe, unijne, krajowe i wewnątrzzakładowe,
 • Zmiany dla przedsiębiorców i kierowców w związku z COVID-19.

4. Status pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy, wykonujących jednocześnie zadania związane ze stanowiskiem pracy kierowcy. Prawidłowa organizacja pracy dla ww. osób.

5.      Podróże służbowe.

 • Podróże służbowe (diety, ryczałty noclegowe i inne należności) w świetle rozporządzenia w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowych,
 • Wyroki (orzeczenia) sądowe dotyczące ryczałtów noclegowych pomimo zapewnienia noclegu w kabinie pojazdu.

6.  Obowiązek zwrotu kosztów noclegów kierowców. Uregulowania prawne w sprawie zasad rekompensowania noclegu kierowcy.

7. Czas jazdy, przerw, odpoczynków na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

 • Omówienie przepisów na podstawie rozporządzenia unijnego (WE) nr 561/2006,
 • Zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu,
 • Stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w nawiązaniu do ustawy o czasie pracy kierowców,
 • Limity czasu jazdy, przerw i odpoczynków dla kierowców (przykłady rażących naruszeń).

8.      Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP.

 • Różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
 • Pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
 •  Sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców (przykłady naruszeń).

 

9.  Pakiet Mobilności: okres na dostosowanie się firm do nowych wymogów; kabotaż, obowiązek powrotu do kraju, zakaz odpoczynku w kabinie, konsekwencje dla firm transportowych nieprzestrzegających uregulowań prawnych wynikających z pakietu mobilności.

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346 95 34
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.