Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy kierowców - 1 dzień - PIP

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"
zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


             CZAS PRACY KIEROWCÓW - PIP

Zasady zatrudniania pracowników
na stanowisku kierowcy
 ! Nowe regulacje PAKIETU MOBILNOŚCI od 2 lutego 2022r.

TERMIN: nabór trwa


MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców: przedsiębiorcy związani z branżą transportową, księgowe oraz kadrowe w firmach przewozowych.

 

Zapraszamy również kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy i powinni być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców.

 

Szkolenie ma na celu przede wszystkim zapoznanie 
uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy kierowcy, czasem prowadzenia pojazdów i związanych z tym przerw i odpoczynków zawartych w regulacjach krajowych.


Szkolenie służyć ma także zaktualizowaniu i odświeżeniu wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców.

 

Wykładowca: 

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy, wielokrotnie sprawdzeny wykładowca - praktyk,
ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.


Podczas szkolenia omówiona będzie problematyka czasu pracy kierowców na przykładzie konkretnych przypadków.

PROGRAM SEMINARIUM:

1.      Ustawa o czasie pracy kierowców oraz zakres jej stosowania (zmiany).

  1. Systemy i rozkłady czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany,
  2. Pojęcie czasu pracy kierowców oraz dyżurów,
  3. Ewidencja czasu pracy kierowców wg znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców,
  4. Określenie pory nocnej wynikającej ze znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców i Kodeksu pracy.

2.      Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy – przepisy obowiązujące (umowy zlecenia, działalność gospodarcza, samozatrudnienie).

1.      Normy czasu pracy,

2.  Ewidencjonowanie czasu pracy ww. kierowców (przykłady naruszeń).

3.      Normy prawne związane z zatrudnianiem pracowników na stanowisku kierowcy.

1.  Dokumentacja, akta osobowe kierowcy (min. badania lekarskie, uprawnienia, szkolenia, zaświadczenia itp.),

4. Status pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy, wykonujących jednocześnie zadania związane ze stanowiskiem pracy kierowcy.

5.      Podróże służbowe (zmiany).

1. Podróże służbowe wg znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców.

6. Czas jazdy, przerw, odpoczynków na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

1.   Omówienie przepisów na podstawie rozporządzenia unijnego (WE) nr 561/2006,

2. Limity czasu jazdy, przerw i odpoczynków dla kierowców (przykłady i omówienie naruszeń).

7.      Kontrola PIP.

1.      Sankcje za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców (przykłady),

2.      Wyniki kontroli PIP za 2021 r.

8.      Pakiet Mobilności:

1.      Obowiązek rejestracji kierowców w systemie IMI,

2.      Dokumentacja transportowa,

3.      Przewozy bilateralne,

4.      Przewozy kabotażowe,

5.      Przewozy cross-trade,

6.      Przykłady naliczania wynagrodzeń kierowców.

 

9.      Pytania, dyskusja, konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346 95 34
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.