Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy 2020 - 2 dni
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  dwudniowym  seminarium z cyklu
PRAWO PRACY w praktyce:


CZAS PRACY

Ewidencja czasu pracy według nowych zasad
(od 2019 r.).

! Praktyczne przykłady z zakresu planowania

i rozliczania czasu pracy pracowników 


TERMIN:   21 i 22 kwietnia 2020r. (dwa dni) godz. 9.30

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

PROGRAM SEMINARIUM:

 

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Wybrane pojęcia:
 • praca zmianowa,
 • wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy.
 1. Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemu, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy). 
 1. Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 1. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia. 
 1. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 1. Praca w porze nocnej.
 1. Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika.
 1. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 1. Praca w niedziele i święta.
 1. Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej do czasu pracy?)
 2. Ewidencja czasu pracy według nowych zasad (od 2019 r.).
  Wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji lub ewidencji nierzetelnej.

12.  Konsultacje.


DZIEŃ DRUGI

1.Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy pracowników:

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi (niepełnosprawni),
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani)
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

2.   Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                        65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.