Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy 2020 - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

CZAS PRACY

Ewidencja czasu pracy według nowych zasad (od 2019 r.).

TERMIN:  21 kwietnia 2020r. godz. 9:30 

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
 

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi wykładowcy
- praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM:


 1. Wybrane pojęcia:
 • praca zmianowa,
 • wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy.
 1. Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemu, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy).
 1. Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 1. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.
 1. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 1. Praca w porze nocnej.
 1. Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika.
 1. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 1. Praca w niedziele i święta.
 1. Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej do czasu pracy?)
 2. Ewidencja czasu pracy według nowych zasad (od 2019 r.).
  Wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji lub ewidencji nierzetelnej.
   

 

12.  Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068)
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.