Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy 2019 - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

CZAS  PRACY 2019 
aktualności, rozliczenia, interpretacje oraz wyjaśnienia

TERMIN:  20 maja 2019r.  godz. 9:30 

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
 

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi wykładowcy
- praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM:


1.  Czas pracy - wybrane pojęcia. 

2.  Systemy czasu pracy(sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemu, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy):

 

3.  Odpoczynek pracownika.

- odpoczynek dobowy,

- odpoczynek tygodniowy,

- możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego.

4. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy- warunki udzielania

5. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.

6. Praca w porze nocnej.

7. Dyżur – kiedy wliczać dyżur do czasu pracy.

8. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.

9. Praca w niedziele i święta.

10. Podróże służbowe – jak rozumieć podróże służbowe typowe i nietypowe.(kiedy zaliczać czas podróży służbowej do czasu pracy).

  • ­jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczać czas podróży służbowej do czasu pracy),
  • ­odpoczynek nocny w kabinie samochodu ciężarowego – stanowisko Sądu Najwyższego

11. Ewidencja czasu pracy.

12. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068)
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.