Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Bezpieczne umowy księgowe - zasady sporządzania umów
Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie ONLINE


BEZPIECZNE UMOWY KSIĘGOWE
– ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW, PRZYKŁADOWE ZAPISY
CHRONIĄCE KSIĘGOWYCH

TERMIN: 25 stycznia 2022r. godz. 900

Czas trwania: 3 godziny

CEL:

Poznanie zasad konstruowania umów zarówno w biurach rachunkowych, jak i na etatach.

Zyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • co należy zadbać przy kształtowaniu umowy z pracodawcą/klientem
 •  jak można bronić się przez zarzutami ze strony obsługiwanej jednostki albo organów postępowania karnego
 • jakie są najczęstsze sytuacje, w których księgowi ponoszą odpowiedzialność na podstawie umowy
 • na co zwracać uwagę w obliczu sporu sądowego.

Dla kogo:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • dyrektorzy finansowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program:

Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – ogólne porównanie

 1. Wchodzące w grę warianty i przepisy
 2. Wybór najkorzystniejszego wariantu – co wziąć pod uwagę
 3. Konsekwencje wyboru określonego wariantu pod kątem odpowiedzialności księgowych
 4. Rodzaje umów i zasady ich zawierania, w tym wybór najkorzystniejszej formy

Zasady konstruowania umów wraz z przykładowymi klauzulami umownymi prezentowanymi w trakcie szkolenia

 1. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy i zakresu obowiązków księgowego
  – jak odróżnić zakres zlecenia od dodatkowych zleceń klientów objętych dodatkowym wynagrodzeniem
 2. Terminy dostarczania dokumentów – jak się zabezpieczyć przed nieterminowym dostarczaniem dokumentów przez klientów
 3. Zasady kształtowania wynagrodzeń przez księgowych (ryczałt, stawki godzinowe, wynagrodzenie od wyniku, inne systemy) – jak wybrać najkorzystniejszy
 4. Rodzaje dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów – jak się zabezpieczyć przed zaksięgowaniem błędnych lub niekompletnych dokumentów
 5. Doradztwo podatkowe – czy księgowi mogą świadczyć takie usługi?
 6. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umów
 7. Przedawnienie roszczeń pracowniczych wynikających z umów
 8. Tryby rozwiązania umów (np. wskutek rażącego naruszenia obowiązków przez klienta)
 9. Pełnomocnictwa do umów (jakie wybrać, czy księgowy może być pełnomocnikiem ogólnym klienta)
 10. Dodatkowe – istotne klauzule umowne

Instrumenty ochrony księgowego

 1. Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
 2. Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą
 3. Jak się bronić przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową
 4. Kary umowne w umowach księgowych- czy i kiedy stosować?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z praktykiem - doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Jak to działa?

 

    Uczestnik przesyła na adres e-mail: exandi@exandi.pl kartę zgłoszenia.

    minimum 12 godzin przed szkoleniem wysyłamy do Państwa indywidualne hasło dostępu oraz link do szkolenia

    w dniu szkolenia uczestnik loguje się na platformie online – zgodnie
z wytycznymi podanymi w e-mailu.

    zachęcamy do wcześniejszego zalogowania się na platformę – w celu sprawdzenia połączenia internetowego

 

! Uwaga. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem dostępu na 2 godziny przed szkoleniem PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT telefoniczny 68 324 35 90.

 

 

Niezbędne wymagania: 

 

                komputer, laptop, smartfon

                stabilny dostęp do Internetu

                podłączone głośniki, słuchawki, włączony dźwięk w urządzeniu

 

Warunki uczestnictwa:

 

1.     Przyjęcie na szkolenia:

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

«     pocztą na adres:                 Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”
       
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

«     faxem: (068) 324-35-90

«     skan e-mailem:    exandi@exandi.pl

 

2.      Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

3.     Zapłata za szkolenie:

 

Płatność przed szkoleniem – po wcześniejszym potwierdzeniu szkolenia !

 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto (po potwierdzeniu szkolenia: Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia: ……………………………………………..…, termin…………………..……po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu szkolenia oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

 

4.     Zapewniamy:

 

«      szkolenie w czasie rzeczywistym

«      kontakt z wykładowcą – uczestnik widzi oraz słyszy osobę prowadzącą szkolenie

«      możliwość zadawania pytań - czat

«      materiały szkoleniowe – wersja PDF


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.