Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych
 
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:


ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
KADROWO-PŁACOWYCH
 

- organizacja i zakres działania archiwum/składnicy akt

- zasady przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego oraz brakowanie dokumentów

TERMIN: nabór trwa  godz. 1000 

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
Wysoki poziom zajęć gwarantuje wykładowca-praktyk
z zakresu prowadzenia archiwów zakładowych, specjalista z Archiwum Państwowego,
wykładowca akademicki.

Seminarium skierowane jest do wszystkich instytucji, przedsiębiorstw i zakładów pracy, w których istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej.

Program:

1.    Przepisy prawne dotyczące prowadzenia i archiwizowania
dokumentacji płacowej i kadrowej, ze szczególnym uwzględnieniem list płac i akt osobowych

2.    Wartościowanie dokumentacji kadrowo-płacowej

3.    Przekazywanie dokumentacji kadrowo-płacowej do archiwum zakładowego bądź składnicy akt

4.    Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej w magazynie archiwum zakładowego bądź w składnicy akt

5.    Porządkowanie dokumentacji kadrowo-płacowej podlegającej przekazaniu do archiwum państwowemu

6.    Ewidencjonowanie dokumentacji kadrowo-płacowej podlegającej przekazaniu do archiwum państwowemu

7.    Brakowanie dokumentacji kadrowo-płacowej


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailemexandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.