Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

*********************************************************************

Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI
zaprasza
na najbliższe szkolenia.
********************************************************************
 

Seminarium: PRAWO PRACY 2017
                   - od umowy o pracę do świadectwa pracy
- nowy wzór świadectwa pracy
- zmiana zasad zatrudniania pracowników tymczasowych
- ochrona przedemerytalna pracowników od 01.10.17r.


Termin: 27 lipca 2017r.

Seminarium:   PRAWO PRACY - URLOPY PRACOWNICZE
- rodzicielskie, wypoczynkowe, okolicznościowe
- ogólne zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia 
  urlopowego - przykłady obliczeń

                   
Termin: 31 lipca 2017r.

Seminarium:  ZATRUDNIANIE KIEROWCÓW
- czas pracy kierowców - aktualny stan prawny
- wyjaśnia ekspert z PIP !

                   
Termin: 1 sierpnia 2017r.

Seminarium:  CZAS PRACY KIEROWCÓW - ITD
- najnowsze wytyczne Inspekcji Transportu Drogowego
- urządzenia rejestrujące

                   
Termin: 2 sierpnia 2017r.

Seminarium:  NOWE EMERYTURY I RENTY 
   od 1 października 2017r. !
- Kiedy warto przejść na emeryturę ?
- Kiedy składać wniosek ?

Termin: 3 sierpnia 2017r.

Seminarium:  
DOBRA REPUTACJA PRZEWOŹNIKA
- za co możesz ją stracić ?
- jak ją potem odzyskać?
- kary administracyjne i mandaty karne

                   
Termin: 3 sierpnia 2017r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla PRACODAWCÓW 
                i OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI !
                  - w formie samokształcenia kierowanego

Termin: 4 sierpnia 2017r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników
                administracyjno - biurowych

                - w formie samokształcenia kierowanego

Termin: 4 sierpnia 2017r.

Seminarium:   SKŁADKI - ZASIŁKI
-  zatrudnianie cudzoziemców a ZUS
- ustalanie okresu zasiłkowego

                   
Termin: 21 sierpnia 2017r.

Seminarium:  SKŁADKI - zasady opłacania
-  zatrudnianie cudzoziemców a ZUS
- E- Składka !
                   
Termin: 22 sierpnia 2017r.

Seminarium:  ZASIŁKI 2017
-  ustalanie prawa do świadczeń !
                   
Termin: 23 sierpnia 2017r.

Seminarium:  ZASIŁKI - warsztaty
-  ustalanie prawa do swiadczeń z tytułu
    choroby i macierzyństwa
- najczęściej popełniane błędy !
                   
Termin: 24 sierpnia 2017r.

Szkolenie MS EXCEL - poziom podstawowy
                - praktyczne wykorzystanie w pracy biurowej

Termin: 24 i 25 sierpnia 2017r.

Szkolenie MS EXCEL - poziom średnio zaawansowany
                - praktyczne wykorzystanie w pracy biurowej

Termin: 24 i 25 sierpnia 2017r.

Szkolenie dla SPOŁECZNYCH ISPEKTORÓW PRACY

Termin: 28, 29, 30, 31 sierpnia 2017r.

Szkolenie okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

Termin: 28, 29, 30, 31 sierpnia 2017r.

Szkolenie: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Termin: 29 sierpnia 2017r.

Szkolenie: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE w praktyce
  -  protokół powypadkowy i odpowiedzialność
pracownika służby BHP

Termin: 30 sierpnia 2017r.

Szkolenie: DOSTOSOWANIE MASZYN DO WYMAGAŃ BHP
            - wymagania dla maszyn nowychoraz eksploatowanych


Termin: 31 sierpnia 2017r.


Szkolenie:   PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
ćwiczenia z fantomem reanimacyjnym podłączonym
do komputera i defibrylatorem

Termin: 6 września 2017r.

Seminarium:  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
- akta osobowe pracowników !
- nowy wzór świadectwa pracy !


Termin: 12 września 2017r.

Seminarium:  CZAS PRACY w 2017 roku
- aktualności, interpretacje, ewidencja !
- Ćwiczenia praktyczne !


Termin: 13 i 14 września 2017r. (2 dni)


Seminarium: WYNAGRODZENIA 2017
- ustalanie wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń związanych z pracą


Termin: 15 września 2017r.


Seminarium: PRAWO BUDOWLANE 2015-2017
           - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
         - Książka Obiektu Budowlanego


Termin: 14 i 15 września 2017r. (dwa dni)


Seminarium: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
                   - nowe regulacje prawne UE od 2018 roku !

Termin: 18 i 19 września 2017r. (dwa dni)


Seminarium:  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
- obowiązki pracodawców 
- aktualny stan prawny

Termin: 21 września 2017r.

Seminarium:  ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
- rewolucja w zasadach tworzenia ZFŚS
- nowe limity

                  
Termin: 26 września 2017r.

*********************************************************
*********************************************************
 
K U R S Y:
KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY
- kurs pierwszego stopnia


Termin: 16, 23, 30 października 2017r. - 3 dni

 


KURS KADRY I PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac

- 
prawo pracy, wynagrodzenia


Termin: 11, 12, 13, 14, 15 września 2017r. - 5 dni


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Kompleksowy system świadczeń

składki, program płatnik, zasiłki, emerytury i renty


Termin: 17, 18, 19, 20, 21 lipca 2017r. - 5 dni


SZKOLENIA WYJAZDOWE:

Termin:     14, 15, 16, 17 listopada 2017r.

Miejsce:     Hotel ARTUS Prestige SPA
         KARPACZ  www.hotelartus.pl

SZKOLENIA z zakresu BHP:

* BHP dla PRACODAWCÓW i Osób Kierujących Pracownikami
* BHP dla pracowników SŁUŻB BHP
* BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych
dla Społecznych Inspektorów Pracy i przedstawicieli pracowników
* dla Członków zakładowych zespołów powypadkowych
* dla Członków komisji bezpieczeństwa i higieny pra
cy

KONFERENCJA:

* Konferencja: Prawo Pracy w 2017 roku 
                 - obowiązki przedsiębiorców
                   zatrudniających cudzoziemców !


* Konferencja:
 
Ubezpieczenia Społeczne, 
               Prawo Pracy 
w 2017 roku
                 - zmiany w systemie emerytalnym
                 od 1 października 2017r.


* Konferencja: Ochrona Danych Osobowych
                 nowe regulacje prawne UE

* Seminarium: O
dpowiedzialna Służba BHP
                wsparciem dla Pracodawcy
                - nowości w przepisach 
                 PRAWA PRACY i BHPOśrodek Szkoleniowo - Doradczy „EXANDI” w Zielonej Górze  wpisany jest do  wojewódzkiego
REJESTRU  INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH 
dla województwa Lubuskiego prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
- numer ewidencyjny 2.08/00033/2005
z dnia 16 marca 2005r.

TERMIN: 28 sierpnia 2017r.
TERMIN: 4 sieprnia 2017r.
TERMIN : 28 sierpnia 201 7r.                      TERMIN: 28, 29,30, 31 sierpnia 2017
TERMIN :  4 sierpnia  2017r.