Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij


*********************************************************************
Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI

zaprasza
na najbliższe szkolenia.
********************************************************************
 

!!! NOWOŚĆ !!!

MS EXCEL - poziom średnio zaawansowany
praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 
w pracy biurowej

     zajęcia praktyczne przy stanowiskach komputerowych

Termin: 8 i 9 czerwca 2017r.

Seminarium: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
                        - nowe regulacje prawne UE od 2018 roku !

Termin: 29 i 30 maja 2017r. (dwa dni)

Seminarium: PRAWO BUDOWLANE 2015-2017
                  - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
               - Książka Obiektu Budowlanego

Termin: 1 i 2 czerwca 2017r. (dwa dni)

Seminarium:  URLOPY PRACOWNICZE
                         - rodzicielskie
                    - wypoczynkowe
                     - okolicznościowe
                   
Termin: 6 czerwca 2017r.

Szkolenie:
  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
                         - nowoczesny fantom ! - ćwiczenia praktyczne !

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla PRACODAWCÓW 
                i OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI !
                      - w formie samokształcenia kierowanego

Termin: 13 czerwca 2017r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników
                administracyjno - biurowych

                - w formie samokształcenia kierowanego

Termin: 13 czerwca 2017r.
Szkolenie okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

Termin: 14, 21, 23, 28 czerwca 2017r.

Szkolenie dla SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Termin: 14, 21, 23, 28 czerwca 2017r.

Szkolenie: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE w praktyce
  -  protokół powypadkowy i odpowiedzialność
pracownika służby BHP

Szkolenie: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Szkolenie: DOSTOSOWANIE MASZYN DO WYMAGAŃ BHP
            - wymagania dla maszyn nowychoraz eksploatowanych

Termin: 28 czerwca 2017r

Seminarium:  ZASIŁKI OD PODSTAW
- zasady dokumentowania prawa do zasiłków
- ćwiczenia praktyczne

Seminarium:
  EMERYTURY I RENTY dla NAUCZYCIELI
                         - świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, 
                      rentowego i wypadkowego
                   

Seminarium:  NOWE EMERYTURY I RENTY 
                     od 1 października 2017r. !
                         - OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO

Seminarium: NOWELIZACJA PRAWA PRACY
                  - nowy wzór świadectwa pracy
                  - projektowane zmiany od 1 czerwca 2017r.
                   - najnowsze zmiany !

Termin: 22 czerwca 2017r.

Seminarium:
  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
                         - obowiązki pracodawców 
                   - aktualny stan prawny

Termin: 26 czerwca 2017r.

Seminarium:  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
- akta osobowe pracowników !
- nowy wzór świadectwa pracy !

Termin: 11 lipca 2017r.
Seminarium:  CZAS PRACY w 2017 roku
- aktualności, interpretacje, ewidencja !
- Ćwiczenia praktyczne !

Termin: 12 i 13 lipca 2017r. (2 dni)

Seminarium:
  WYNAGRODZENIA
                         - ustalanie wynagrodzenia za pracę
                     i innych świadczeń związanych z pracą

Termin: 14 lipca 2017r
*********************************************************
*********************************************************
 
K U R S Y:
KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY
- kurs pierwszego stopnia


Termin: 16, 23, 30 października 2017r. - 3 dni

KURS KADRY I PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac

- 
prawo pracy, wynagrodzenia


Termin: 10, 11, 12, 13, 14 lipca 2017r. - 5 dni


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Kompleksowy system świadczeń

składki, program płatnik, zasiłki, emerytury i renty


Termin: 17, 18, 19, 20, 21 lipca 2017r. - 5 dni


SZKOLENIA WYJAZDOWE:

Termin:     październik/listopad 2017r.

Miejsce:     Hotel ARTUS Prestige SPA
         KARPACZ  www.hotelartus.pl

SZKOLENIA z zakresu BHP:

* BHP dla PRACODAWCÓW i Osób Kierujących Pracownikami
* BHP dla pracowników SŁUŻB BHP
* BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych
dla Społecznych Inspektorów Pracy i przedstawicieli pracowników
* dla Członków zakładowych zespołów powypadkowych
* dla Członków komisji bezpieczeństwa i higieny pra
cy

KONFERENCJA:

* Konferencja: Prawo Pracy w 2017 roku 
                 - obowiązki przedsiębiorców
                   zatrudniających cudzoziemców !


* Konferencja:
 
Ubezpieczenia Społeczne, 
               Prawo Pracy 
w 2017 roku
                 - zmiany w systemie emerytalnym
                 od 1 października 2017r.


* Konferencja: Ochrona Danych Osobowych
                 nowe regulacje prawne UE

* Seminarium: O
dpowiedzialna Służba BHP
                wsparciem dla Pracodawcy
                - nowości w przepisach 
                 PRAWA PRACY i BHPOśrodek Szkoleniowo - Doradczy „EXANDI” w Zielonej Górze  wpisany jest do  wojewódzkiego
REJESTRU  INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH 
dla województwa Lubuskiego prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
- numer ewidencyjny 2.08/00033/2005
z dnia 16 marca 2005r.

TERMIN: 13 czerwca 2017r.
TERMIN : 23 czerwca 201 7r.                      TERMIN: 14,21,23,28 czerwca 2017
TERMIN :  13 czerwca 2017r.                 
Termin: 31 maja 2017r.